Nauka w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie tylko na jedną zmianę.

21 sierpnia 2019


Dzięki ludziom dobrej woli  i zrozumieniu sytuacji, zajęcia w szkole od nowego roku szkolnego  będą odbywały się tylko na jedną zmianę.

W związku z naborem podwójnego rocznika  w roku szk. 2019/2020 oraz planowaną rozbudową budynku szkoły,  a tym samym wyłączeniem z nauki dwóch sal, trzeba byłoby prowadzić zajęcia na dwóch zmianach.  Od kilku miesięcy trwały rozmowy z władzami miasta oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie, aby wynająć na rok kilka pomieszczeń. Po wielokrotnych rozmowach w dniu 21 sierpnia została podpisana umowa na wynajem 6  sal lekcyjnych oraz dodatkowych pomieszczeń, w których od 2 września będą się uczyć uczniowie Zespołu Szkół Nr 3. Planujemy, aby uczniowie danej klasy jeden dzień w tygodniu mieli zajęcia poza placówką czyli w zaprzyjaźnionej szkole.

 Praca na jedna zmianę jest bardzo korzystna dla uczniów, gdyż 60% młodzieży dojeżdża do szkoły. Możliwość nauki na jedną zmianę ma ogromne korzyści dla każdego młodego człowieka. W bieżącym roku szkolnym w ZS3 nauka odbywała się będzie w 28 oddziałach, w których uczyć się będzie ok 750 uczniów,  z tego 360- to uczniowie klas pierwszych.

Serdecznie dziękujemy :

–  Panu Grzegorzowi Nowosielskiemu Burmistrzowi Wyszkowa oraz zaangażowanym w sprawę pracownikom Wydziału  Edukacji.  

– Pani Anecie Kowalewskiej Wiceburmistrzowi Wyszkowa

– Pani Ewie Runo Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie oraz pracownikom szkoły.

– Członkom Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4

– Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4

za wyrażenie zgody na wynajem , za wsparcie, zrozumienie i okazanie życzliwości. Liczymy na zgodną i harmonijna współpracę.  W dalszej pracy życzymy wytrwałości, sukcesów zawodowych, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji, wszystkiego co najlepsze.

W imieniu społeczności szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr3

Elżbieta Michalik

Odnośniki