10 lat minęło jak jeden dzień…

28 listopada 2014

Tempus fugit, jak mawiali starożytni, z czym trudno się nie zgodzić. Doświadczyliśmy tego 27 listopada 2014 r. podczas obchodów dziesięciolecia naszej placówki, nad którymi honorowy patronat objął marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Uroczystość zainaugurowała dziękczynna msza w Sanktuarium św. Idziego, po której wszyscy zaproszeni goście przenieśli się do hali sportowej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych, oświatowych, gminnych i powiatowych a także duchowieństwo oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek.

Zespół Szkół Nr 3 jest najmłodszą ponadgimnazjalną szkołą w powiecie wyszkowskim, która zdążyła już wykształcić pokaźną grupę absolwentów i wyrobić sobie odpowiednią renomę. „W ZS nr 3 i CKU kształcą się całe rodziny. Mamy ponad dwa tysiące absolwentów, z których jesteśmy dumni. Są oni największym prezentem, jaki otrzymuje nasza dziesięcioletnia jubilatka. Patrząc na nich, czujemy wzruszenie i wartość swojej pracy” – w imieniu swoim, jak i całego grona pedagogicznego wypowiedziała się dyr. Elżbieta Michalik. W swoim przemówieniu przypomniała również historię szkoły, której tradycje sięgają początku lat 80. Wtedy właśnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego wyłoniono klasy, kształcące młodzież w trybie dziennym. Do tego wątku nawiązał także poprzedni dyrektor, Ryszard Marciniak, wspominając przy tym m.in. zasługi (obecnej na uroczystości) Amelii Kozon – Bubel, która również współtworzyła placówkę i pracowała na jej dzisiejszą jakość.

Uczniowie klasy IV TE, Justyna Kosiorowska i Adam Lipiński, także odwołali się do historii szkoły. W formie multimedialnej prezentacji, wzbogaconej zdjęciami, przypomnieli dzień 1 września 2004 roku, kiedy ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego wyłoniono Zespół Szkół Nr 3. Podkreślili również fakt, że od początku istnienia placówki trwały prace, związane z wyborem patrona, poznaniem jego twórczości, co zaowocowało tym, że 18 października 2010 roku szkoła świętowała uroczystość  nadania imienia Jana Kochanowskiego. Otrzymała również sztandar oraz długo wyczekiwaną halę sportową. „Praca z patronem jest kontynuowana w formie wycieczek do miejsc, związanych z Janem Kochanowskim, czy imienin patrona, świętowanych w czerwcu każdego roku, kiedy barwnym, sielankowym korowodem maszerujemy ulicami naszego miasta” – dodali uczniowie. Dziś ofertę edukacyjną Zespołu stanowią klasy liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Na symbolicznym drzewie zaprezentowano obecne kierunki oraz te, które aktualnie nie są kontynuowane, między innymi technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu czy liceum profilowanego ekonomiczno – administracyjnego. Uczniowie podkreślili również szczególne walory ZS Nr3, jakimi są m.in.: posiadane certyfikaty („Szkoła z klasą” i „Szkoła bez przemocy”), często organizowane konferencje naukowe, konkursy recytatorskie, krasomówcze, przedmiotowe, artystyczne, staże zagraniczne czy sukcesy w zawodach sportowych. Szkoła bierze udział w życiu lokalnej społeczności, czego wyrazem jest wolontariat, akcje charytatywne, współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Niegowie czy Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym w Wyszkowie.

Dalszą część uroczystości poprowadzili nauczyciele: Elwira Sawicz – Bakuła i Adam Mickiewicz, swoimi słowami prowadząc na scenę kolejnych przemawiających. Jolanta Stachurska z Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty podkreśliła: „Nieprzerwanie, od dziesięciu lat, w szkole realizuje się program, który wpływa na poziom kształcenia uczniów i który sprawia, że jest to bardzo dobra placówka (…) Receptą na sukces tej szkoły jest dostrzeganie przez nauczycieli potrzeb edukacyjnych uczniów”. W imieniu kadry pedagogicznej głos zabrali: Agata Zawadzka i Robert Szulęcki, kierując do dyrekcji, koleżanek i kolegów podziękowania za lata owocnej współpracy. Przedstawiciele rodziców: Elżbieta Gierek i Paweł Marzoch podziękowali za edukację oraz opiekę wychowawczą nad dziećmi. Absolwentów reprezentowała Klaudia Polak, wspominając lata, spędzone w gronie prawdziwych przyjaciół ze szkolnej ławy, jak i tych „zza płaszczyzny biurka”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wystąpienie Mariusza Popielarza, reprezentującego samorząd wojewódzki, który wręczył dyr. Elżbiecie Michalik medal pamiątkowy „Pro Masovia” za zasługi placówki dla województwa mazowieckiego. Przyznano także dyplomy uznania dla wyróżniających się członków rady pedagogicznej. Symbolicznym elementem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy, upamiętniającej jubileusz, znajdującej się na dziedzińcu szkolnym. Oprawę artystyczną zapewniła młodzież ze szkolnego koła teatralnego, która przygotowała przedstawienie, inspirowane twórczością Jana z Czarnolasu.

10 lat to dopiero początek drogi. Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach!

Magdalena Królikowska

 

W przedstawieniu wzięli udział:

Mariusz  Śniadała kl. 3LOI jako Jan Kochanowski

Angelika Piecuska kl. 2LOI jako Dorota Podlodowska

 

Recytacja:

Marlena Morka 3LEA

Adrian Król 2Loi

Daria Kiełczewska 2LOL

Olga Karasiewicz 2EA

Karol Floriwnowicz 1TE

 

Oprawa muzyczna:

Maryla Modzelan 2LOS – śpiew, skrzypce

Klaudia Jaszewska 3LOL – śpiew

Anna Szymańska 3LOL – śpiew

Jakub Karłowicz 2LOS – trąbka

Mariusz Szczesny 2LOS – trąbka

Dawid Zwoliński 2LOS – kontrabas

Adam Wojtkowski 2TE – akordeon

Anna Rojek 2LOE – klarnet

Bartosz Sobieski 1LOi – perkusja

Piotr Karp 3TE – puzon

Michał Ziajkowski 3TE – saksofon

 

Taniec:

Aleksandra Bryl 3LEB

Ewa Garbarczyk 3LOi

Aleksandra Jakubczak 1TE

Dominika Ślesicka 1TE

 

Przygotowanie wykorzystanych filmów:

Błażej Mróz 2LOi

 

Program przygotowały:

p. Lidia Błachnio

p. Elwira Sawicz-Bakuła

p. Grażyna Witkowska

 

 

Listy Gratulacyjne, wręczone przez gości:

Odnośniki