1050. rocznica Chrztu Polski

29 kwietnia 2016

W trakcie uroczystości zakończenia nauki w klasach maturalnych, z udziałem uczniów wszystkich klas, w dn. 29 kwietnia 2016 roku miała miejsce finałowa odsłona działań związanych z uczczeniem w szkole 1050. rocznicy Chrztu Polski, w nawiązaniu również do 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja. Już wcześniej, tj. 14 kwietnia br. (najbardziej prawdopodobna data chrztu Mieszka I) wszyscy uczniowie mogli usłyszeć audycję poświęconą temu wydarzeniu. Każda z klas niematuralnych miała za zadanie przygotować w ciągu kilku tygodni prezentację ilustrującą jedną z wybranych dat historii Polski. Jednocześnie odbył się konkurs wiedzy na temat Polski Piastów.

Grupa nauczycieli historii po obejrzeniu przygotowanych prezentacji zdecydowała się zaprezentować publiczności 6 prac, mających głównie formę krótkich filmów-prezentacji. Jedynie klasa 1TI wystawiła krótki skecz, nawiązujący do zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 r. Również absolwentka szkoły Maryla Modzelan z klasy 3LOS zaśpiewała utwór nawiązujący do powstania warszawskiego. Ponadto klasa 3TI zinterpretowała wydarzenie 966 roku, klasa 1LOI – 1370 (śmierć Kazimierza Wielkiego) oraz dwie klasy dokonały współczesnej interpretacji najbardziej znanego chyba z wydarzeń historii Polski – bitwy pod Grunwaldem.

Prace uczniów oceniła komisja w składzie – pani dyrektor Elżbieta Michalik, pan Adam Mickiewicz, pan Robert Szulęcki oraz ze strony uczniów Adam Wojtkowski. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w regulaminie, przy ocenie uwzględnione zostały:

 • poprawność merytoryczna (zgodność z faktami historycznymi),
 • atrakcyjność (w tym  elementy humorystyczne) i oryginalność przekazu,
 • nakład pracy,
 • wartość elementów dodatkowych (sceneria, stroje itp.),
 • możliwość wykorzystania zgromadzonego materiału i treści.

Ostatecznie zdecydowano się, by wszystkich 6 grup-uczestników finału (aktorów i autorów) wyróżnić prawem do udziału w wycieczce historycznej. Szczególnie wyróżniono 2 prace: film o 1410 roku klasy 1LOL (scenariusz i reżyseria Patrycja Chełmicka; aktorzy: Michał Zawistowski, Sandra Leśkiewicz, Wiktora Adamczyk, Wiktoria Ambroziak i Łucja Cieślak) za oryginalność, lekkość przekazu i zwartą formę filmową  oraz pracę klasy 3TI (autorzy Robert Pażuchowski i Mateusz Zając) za walory edukacyjne, połączone z elementem humoru w prezentacji o 966 roku. Obydwie grupy otrzymają specjalne nagrody, wręczone w późniejszym terminie.

W końcowej części uroczystości miał miejsce finał konkursu wiedzy o Polsce Piastów. By skrócić czas trwania konkursu zostały przeprowadzone wcześniej eliminacje w postaci testu pisemnego. Z grona 13 uczestników (po jednym przedstawicielu klas niematuralnych) wyłoniono ostatecznie finałową „trójkę” (Bartosz Pikora z kl. 1LEB, Marek Chudy z kl. 3TI i Klaudia Rosińska z kl. 1LOL), która miała rywalizować według formuły znanej pewnie wszystkim z teleturnieju „jeden z dziesięciu”. Formułę tę jednak zmodyfikowano poprzez dodanie elementu grafiki komputerowej, co miało zwiększyć walor edukacyjny oraz przez wprowadzenie kategorii odpowiedzi częściowo poprawnej za 5 pkt. Pytania przygotowane przez p. Agnieszkę Wydryszek i Adama Mickiewicza sprawiły jednak młodzieży poważne problemy – oto ich przykłady:

 • Jakie imię otrzymał na chrzcie Mieszko I?

/Dagobert/

 • Czym był Ostrów Lednicki dla pierwszych Piastów?

/ siedziba pierwszych Piastów – palatium kamienne rodzaj rezydencji

 • Wymień plemiona polskie, które zjednoczył Mieszko I

/ Mazowszanie, Wiślanie, Lędzianie, Pomorzanie, Ślężanie, Opolanie, Polanie, Goplanie/

 • Czyją córką była księżniczka Dobrawa żona Mieszka I?

/ księcia czeskiego Bolesława Srogiego/

Gdzie powstało pierwsze polskie biskupstwo tzw. misyjne?

/ w Poznaniu/

 • kim mowa – stryj Dobrawy, książe czeski, dziś święty Kościoła katolickiego?

/św. Wacław/

 • Skąd wywodził się biskup Stanisław, który zginął w 1079 roku za sprawą króla Bolesława Śmiałego?

/ze Szczepanowa k. Bochni/

 • Z jakiej miejscowości i z jakiego roku wywodził się biskup (obecnie święty) Wojciech?

/Lidice w Czechach – z rodu Sławnikowiców/

 

Ostatecznie z rywalizacji finałowej konkursu zwycięsko wyszedł Bartosz Pikora. Na finalistów czekają nagrody książkowe. Uroczystość z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski poprowadził Mateusz Zając z klasy 3TI, który przygotował również graficzną formę pytań finałowych. Okazałe hasło nawiązujące do rocznicy wydarzeń 966 roku przygotowała Agata Brzózka z klasy 3TE.

 

AMM

Odnośniki