Początek roku u „Kochanowskiego”

1 września 2014

Zgodnie z kalendarzem 1 września 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie roku szkolnego 2014/2015. Stosowną formułę inauguracji wygłosiła w swym przemówieniu dyrektor ZS Nr 3 w Wyszkowie Elżbieta Michalik. Jednocześnie pani dyrektor nawiązała  m.in. do 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a historyczny klimat został zaakcentowany dodatkowo przez występ wokalny uczennicy klasy 2TE Agaty Brzóska. W czasie uroczystości nawiązano również do innych rocznic, które będą jeszcze w bieżącym roku szkolnym świętowane: 100-lecia wybuchu II wojny światowej oraz 10-lecia powstania ZS Nr 3 w Wyszkowie. Wspomniano również wydarzenie dotyczące naszej rodzimej parafii – od 1 września miejscowy kościół ma rangę sanktuarium św. Idziego (w uroczystej proklamacji tego faktu wziął udział szkolny poczet sztandarowy wraz z delegacją).

W czasie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, potwierdzające przyjęcie praw i obowiązków wynikających ze statutu oraz tradycji związanej z patronem Janem Kochanowskim. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczyna ponad 180 osób  w 6 klasach: 1LOL (lingwistyczno-humanistyczna; wychowawca Agata Zawadzka), 1LOI (matematyczno-informatyczno-biologiczna; wych. Agnieszka Zdrojewska), 1LOE (ekonomiczno-społeczna; wych. Agnieszka Wydryszek), 1LOS (sportowa; wych. Małgorzata Szwed), 1TE (technik ekonomista; wych. Matylda Maliszewska) i 1TI (technik informatyk; wych. Adam Zając).

Szkolna uroczystość odbyła się pod hasłem, wziętym z Platona: „Wiedza jest drugim słońcem, dla tych, którzy ją posiadają”.

Od wtorku 2 września – koniec świętowania; przystępujemy do pracy, pełni wiary w dobrą przyszłość. W październiku spotkamy się w gronie znamienitych gości, by uroczyście uczcić 10-lecie szkoły.

AMM

Odnośniki