3 GRUDNIA DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3 grudnia 2020

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

 

 

3 GRUDNIA DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
3 GRUDNIA DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
3 GRUDNIA DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Odnośniki