Kolejne staże w Wielkiej Brytanii dla naszych uczniów!

23 marca 2016

1 (Copy)        

Kolejne staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii

dla uczniów naszej szkoły

Jak już zapewne wiecie projekt pt Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016” złożony przez Zespół Szkół Nr 3 im. J.Kochanowskiego w Wyszkowie w programie Erasmus+ konkurs 2015, który był na liście rezerwowej został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jesteśmy w trakcie realizacji programu kulturowo-językowego dla naszych uczestników projektu.

Przypomnijmy, kolejna grupa 33 uczniów z naszej szkoły wraz z 3 opiekunami wyjedzie na 3 tygodniowe staże zagraniczne w okresie 20.06-07.08.2016 r.

Uczestnicy projektu będą odbywać staże zagraniczne w centrum treningowym TELLUS GROUP w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem na staż uczestnicy projektu mają zapewnione szkolenie językowe, kulturowe, spotkania z koordynatorem projektu, opiekunami czy pedagogiem szkolnym.

W trakcie pobytu na stażu uczestnicy mieszkają w domach angielskich rodzin. Uczniowie będą uczestniczyć również w bogatym programie kulturowym na miejscu tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach kulturoznawczych

Po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzymuje dokument Europass – jest to międzynarodowy dokument, który zawiera informacje nt. zakresu wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas staży zagranicznych oraz potwierdza okres stażu realizowany za granicą.

Szkoła realizując projekty unijne wzmacnia swój międzynarodowy charakter i wyposaża swoich uczniów w umiejętności i doświadczenie zawodowe w pracy za granicą, otwiera ich na europejski rynek pracy, a jednocześnie stwarza możliwość poznania innych kultur.

Jeśli jesteś uczniem 3 klasy gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły  i profilu klasy wybierz Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  w  Wyszkowie. Będziesz miał szansę uczestniczenia w projektach unijnych  i zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego.

                                                                  Sylwia Ludwikowska

                                                                    Koordynator projektu

Odnośniki