Podsumowanie matur. Statuetki i wyróżnienia dla najlepszych maturzystów.

5 lipca 2016

W tym roku dopiero 5 lipca dotarły do szkół świadectwa maturalne wydane przez OKE.  W ZS Nr 3 w Wyszkowie w pierwszym terminie egzamin maturalny zdało ogółem niemal 81% zdających (w kraju – 79,5%). Zgodnie z tradycją szkoły w czasie uroczystości wręczono najlepszym maturzystom statuetki ze stosowną dedykacją. Firma Quad Grafics Europe ufundowała stypendium dla najlepszego maturzysty z języka angielskiego.

W czasie spotkania w szkolnej hali-sportowo widowiskowej pani dyr. Elżbieta Michalik przedstawiła prezentację wyników matur w ZS3 na tle województwa i kraju. Szczególnie zadowalające wyniki osiągnęły klasy 3LOI, 3LOL i 4TI (odpowiednio 96,0; 93,1 i 90,3% zdawalności). Pani dyrektor wszystkim obecnym pogratulowała uzyskania świadectwa dojrzałości, wymieniła również imiennie wszystkich wyróżniających się wynikami maturalnymi.

 1

2

3

 

W imieniu młodzieży z klas niematuralnych do zebranych słowa pożegnania skierowała Izabela Prus.

W uroczystości uczestniczył p. Marek Gruszecki wicedyrektor ds. finansowych firmy Quad Grafics Europe, któremu towarzyszyła pani Renata Pietrzykowska, lider działu HR. Pan Gruszecki wręczył ufundowaną przez firmę nagrodę  pieniężną (stypendium w wysokości 1 tys. zł) dla ucznia z najwyższym wynikiem z języka angielskiego – nagroda (wraz z okazałym dyplomem) trafiła do Piotra Karp z kl. 4TI.

Statuetki (w postaci skrzydeł, a w przypadku podwójnych  – również głowy orła) wraz z ozdobnym napisem „najlepszemu maturzyście/najlepszej maturzystce Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego – w roku szkolnym 2015/2016” wręczono w poszczególnych kategoriach następującym uczniom:

Błażejowi Mrozowi – MATEMATYKA, INFORMATYKA w LO

Piotrowi Karpowi – MATEMATYKA, J. ANGIELSKI, FIZYKA w Technikum

Mateuszowi Sitkowi – JĘZ. ANGIELSKI, GEOGRAFIA w LO

Natalii Salwin – JĘZYK POLSKI w LO

Julicie Piotrowskiej – JĘZYK POLSKI w Technikum

Patrycji Madydzie – JĘZYK ROSYJSKI w LO

Darii Kiełczewskiej – JĘZ. ANGIELSKI p.r. w LO

 

Statuetki za najlepsze wyniki w poszczególnych klasach przyznano:

Błażejowi Mrozowi – w kl. 3LOI

Mateuszowi Sitkowi – w kl. 3LOE

Angelice Stankiewicz – w kl. 3LOL

Sylwii Stalmach – w kl. 3LOS

Erykowi Wachowiczowi – w kl. 4TE

Piotrowi Karpowi – w kl. 4TI

 

W bieżącym roku wręczono również okolicznościowe dyplomy dla uczniów ze 100% wynikiem na egzaminie maturalnym. Dyplomy otrzymali:

Mateusz Sitek – j. angielski p.p., matematyka p.p. (egz. pisemne)

Błażej Mróz – j. angielski p.p., matematyka p.p. (egz. pisemne)

Olga Karasiewicz – j. angielski p.p. (egz. ustny)

Aleksandra Ciuraj – j. angielski p.p. (egz. pisemny)

Natalia Salwin – j. polski p.p. (egz. ustny)

Angelika Onisk – j. angielski p.p. (egz. ustny)

Piotr Karp – j. angielski p.p. (egz. pisemny) , j. angielski p.p. (egz. ustny)

Maciej Korzeniecki – j. angielski p.p. (egz. pisemny) , j. angielski p.p. (egz. ustny)

Daniel Deptuła – j. angielski p.p. (egz. ustny)

Joanna Piwowarska – matematyka p.p. (egz. pisemny).

Po spotkaniu plenarnym młodzież udała się na – ostatnie już – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami, którzy wręczyli wszystkim świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu dojrzałości.

Odnośniki