Akcja „GÓRA GROSZA”

2 stycznia 2019

W dniach od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. przeprowadzona została w Zespole Szkół Nr 3 coroczna akcja „Góra Grosza”.

Z ramienia uczniów przedstawicielami byli uczniowie klasy III TE Klaudia Abramczyk, Magdalena Jaworowska, Agata Szymanik i Ewelina Szymczuk.

Opiekę nad akcją sprawowały opiekunki Samorządu Szkolnego – Agnieszka Wydryszek i Joanna Świętoń.

Łącznie uczniowie biorący udział w akcji zebrali 489,57 zł.

W zbiórce wzięło udział 11 klas.

Najhojniejszą klasą okazała się – 2 LOL (289,47).

Joanna Świętoń

Odnośniki