Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w lutym 2023 roku wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 roku. Jesteśmy w gronie 208 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. Nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, uzyskał aż 88 pkt na 100 pkt.

Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Planowane potrzeby naszej szkoły są bardzo duże, ale corocznie będzie zależało to od przyznanego dofinansowania przez FRSE. Nowością w Akredytacji jest to, że możemy elastycznie podchodzić do ilości wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach przyznanego dofinansowania.

Plany są następujące:

– corocznie około 40 uczniów liceum będzie wyjeżdżało na tematyczne warsztaty,

– około 10 nauczycieli kształcenia ogólnego będzie wyjeżdżało na specjalistyczne kursy.

W/w statystyka może ulec zmianom, w zależności od przyznanego dofinansowania.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie. 

Koordynatorem projektu jest p. Aneta Augustynik.

Asystentem koordynatora projektu jest W-ce Dyrektor szkoły p. Elwira Sawicz-Bakuła.

Odnośniki