Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna

Akredytacja Erasmus+ Edukacja Szkolna

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w lutym 2023 roku wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 roku. Jesteśmy w gronie 208 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. Nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, uzyskał aż 88 pkt na 100 pkt.

Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Planowane potrzeby naszej szkoły są bardzo duże, ale corocznie będzie zależało to od przyznanego dofinansowania przez FRSE. Nowością w Akredytacji jest to, że możemy elastycznie podchodzić do ilości wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach przyznanego dofinansowania.

Plany są następujące:

– corocznie około 40 uczniów liceum będzie wyjeżdżało na tematyczne warsztaty,

– około 10 nauczycieli kształcenia ogólnego będzie wyjeżdżało na specjalistyczne kursy.

W/w statystyka może ulec zmianom, w zależności od przyznanego dofinansowania.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie. 

 

Zarządzenie ws. powołania Zespołu ds. zarządzania projektem.PDF

 

Zarządzenie ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej.PDF

 

Podsumowanie rekrutacji do projektu w ramach akredytacji - Liceum

Zakończyła się rekrutacja do zagranicznej mobilności edukacyjnej w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136156, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna, Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000108924, który będzie miał miejsce we Włoszech. Wyjazd zaplanowany jest na przełom maja i czerwca 2024 r. Projekt jest skierowany do uczniów kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym. W jego ramach 33 uczniów oraz 3 opiekunów wyjedzie do Włoch, aby tam realizować program zajęć merytorycznych oraz program edukacyjno-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, w tym około 40 godzin szkoleń językowych oraz kulturowych, pozwalających na przygotowanie do udziału
w mobilności.

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znalazł się na liście osób zakwalifikowanych, miał możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Dyrektora szkoły.
            Nasi podopieczni rozpoczęli swoje przygotowania organizacyjne, językowe oraz pedagogiczne do projektu, które pozwolą im poznać tradycję, historię oraz kulturę Włoch
i czerpać pełne możliwości z mobilności zagranicznej oraz współpracy międzynarodowej obu instytucji uczestniczących w projekcie.

 


 

Nauczyciele

Lista zakwalifikowanych

 

Lista rezerwowa

 


Uczniowie

Lista zakwalifikowanych

 

Lista rezerwowa

 

 

 


1. Rekrutacja do projektu w ramach akredytacji – Edukacja Szkolna- Uczniowie.PDF

2. Regulamin Rekrutacji- Edukacja Szkolna- Uczniowie.PDF

3. Formularz zgłoszeniowy- Edukacja Szkolna- Uczniowie.PDF

 


1.Rekrutacja do projektu w ramach akredytacji szkolnej- Nauczyciele.PDF

2.Regulamin Rekrutacji do projektu -Nauczyciele.PDF

3.Formularz zgłoszeniowy nauczyciela.PDF

 

Koordynatorem projektu jest p. Aneta Augustynik.

Asystentem koordynatora projektu jest W-ce Dyrektor szkoły p. Elwira Sawicz-Bakuła

 

PREZENTACJA z wyjazdu uczestników do Włoch

Odnośniki