Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w lutym 2023 roku wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 roku. Jesteśmy w gronie 275 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, uzyskał aż 97 pkt na 100 pkt.

Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Planowane potrzeby naszej szkoły są bardzo duże, ale corocznie będzie zależało to od przyznanego dofinansowania przez FRSE. Nowością w Akredytacji jest to, że możemy elastycznie podchodzić do ilości wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach przyznanego dofinansowania.

Plany są następujące:

-15 uczniów w klas III i IV w zawodach technik informatyk, t. programista, t. ekonomista i t. rachunkowości wyjeżdża na praktyki zagraniczne do Wiednia (Austria) w okresie: 28.04 -11.04.2024 r pod opieką 2 opiekunów. W praktykach zagranicznych mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie byli na praktykach finansowanych z Programu Erasmus+.

-4 nauczyciela kształcenia zawodowego wyjeżdża w okresie wakacyjnym na kursy specjalistyczne do krajów anglojęzycznych (prawdopodobnie Malta).

W/w struktura może ulec zmianom i będzie zależała od kalkulacji budżetu.

Koordynatorem projektu jest p. Sylwia Ludwikowska.

Asystentem koordynatora projektu jest kierownik szkolenia praktycznego p. Grażyna Witkowska.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie. 

Opracowała: Sylwia Ludwikowska


 

W dniu 12 grudnia 2023 r komisja rekrutacyjna w składzie:

Grażyna Witkowska     – przewodnicząca komisja

Dorota Nizińska            – członek komisji

Dorota Jaszkowska       – członek komisji

działając na podstawie „Regulaminu rekrutacji uczniów” dokonała przeglądu wniosków złożonych przez uczniów ZS3, w tym opinii wychowawców, wyników nauczania, w szczególności z przedmiotów zawodowych oraz przeanalizowała uzasadnienie ucznia. Na tej podstawie ustalono wyniki punktowe, listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

 

Lista uczestników ERASMUS.PDF

Lista nauczycieli ERASMUS.PDF

 

 


 

Regulamin rekrutacji nauczyciela.PDF

Formularz nauczyciel.DOCX

 

Regulamin rekrutacji ucznia.PDF

Formularz ucznia.DOCX

 

Zgłoszenie opiekuna.DOCX

 

Zarządzenie Nr 1.PDF

Zarządzenie Nr 2.PDF

 

 

Odnośniki