Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w lutym 2023 roku wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 19 października 2022 roku. Jesteśmy w gronie 275 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Nasz wniosek został bardzo dobrze oceniony, uzyskał aż 97 pkt na 100 pkt.

Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Planowane potrzeby naszej szkoły są bardzo duże, ale corocznie będzie zależało to od przyznanego dofinansowania przez FRSE. Nowością w Akredytacji jest to, że możemy elastycznie podchodzić do ilości wyjazdów uczniów i nauczycieli w ramach przyznanego dofinansowania.

Plany są następujące:

– 15 uczniów technikum wyjedzie w roku szkolnych 2023/2024 (wyjeżdżają uczniowie z listy rezerwowej z poprzedniej rekrutacji), w pozostałych latach około 40 uczniów technikum w zawodach: informatyk, programista, ekonomista, rachunkowości,

– 4 nauczycieli kształcenia zawodowego wyjedzie w roku szkolnych 2023/2024, w pozostałych latach 6.

W/w struktura może ulec zmianom i będzie zależała od kalkulacji budżetu.

Koordynatorem projektu jest p. Sylwia Ludwikowska.

Asystentem koordynatora projektu jest kierownik szkolenia praktycznego p. Grażyna Witkowska.

Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie, aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie. 

Opracowała: Sylwia Ludwikowska

Odnośniki