„Bezpieczne ferie”

12 stycznia 2018

W dniu 12 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji„Bezpieczne ferie”. Wydarzenie to było zorganizowane jako jedno z zadań programu „ Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. do którego przystąpiliśmy w tym roku szkolnym .

Prelekcja odnośnie bezpieczeństwa, odpowiedzialności za zdrowie własne i rówieśników  została podzielona na dwie części. W pierwszej zabrała głos ratowniczka medyczna, nasza absolwentka p. Adrianna Turek, która przedstawiła młodzieży konsekwencje zdrowotne ryzykownych zachowań  i  instrukcje pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Natomiast policjanci omówili problemy wśród młodzieży m.in. związane z używkami, brawurową jazdą. Ponadto młodzież obejrzała filmy edukacyjne.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie przyczyniło się do podniesienia świadomości naszych uczniów w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Odnośniki