„Bezpieczne wakacje”

17 czerwca 2014

W naszej szkole 17 czerwca w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”odbyło się spotkanie uczniów z panem Zbigniewem Molskim – ratownikiem medycznym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszkowie. W spotkaniu wzięły udział klasy: I LOL, I LOE, II LEB, I TI, I TE, I LOS.

Pan ratownik opowiedział o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać podczas wakacji uczniowie. Poruszał bardzo ważne tematy jak np. udary cieplne, złamania kończyn, utonięcia, zatrucia, poparzenia słoneczne, omdlenia, kleszcze. W bardzo przystępny sposób przedstawił uczniom sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wyżej wymienionych wypadkach. Uczniowie przypomnieli sobie jak skutecznie przeprowadzić akcję reanimacyjną, jak usunąć kleszcza, jak zrobić opatrunek.  Dosyć obszernie przedstawiony został problem zatruć różnymi substancjami, również narkotykami i alkoholem.

Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych oraz sposób wzywania pomocy. Większość naszych uczniów posiada prawo jazdy albo jest w trakcie kursu w związku z tym nasz gość  przedstawił sposób zachowania się gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego.

Dzięki uprzejmości pielęgniarki szkolnej pani Sabiny Kacperek zorganizowany został punkt medyczny, gdzie można było zmierzyć ciśnienie, zasięgnąć informacji na różne tematy związane ze zdrowiem, poczytać ulotki.

Życie ludzkie jest najwyższą wartością i bardzo ważne abyśmy potrafili udzielać pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Agnieszka Zdrojewska

                                                                 Lidia Chmielewska

Odnośniki