Cykl spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

19 marca 2021

W ramach nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w  Warszawie uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości uczestniczą w cyklu spotkań mających przybliżyć praktyczne aspekty pracy księgowego. Spotkania realizowane są z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość zgodnie z  następującym harmonogramem: 

 

Data i godzina spotkania

 

Temat spotkania

 

Prowadzący spotkanie

 

Uczniowie biorący udział (klasa)

28 stycznia 2021 roku

godz. 10.00 – 11.00

 

(czwartek)

Opodatkowanie dochodów

uzyskanych przez podmioty

gospodarcze – ujęcie

praktyczne

Pani Katarzyna Tomala

– doradca podatkowy

Klasa 3 TE

24 lutego 2021 roku

godz. 10.00 – 11.00

(środa)

 

Jakie formy zatrudnienia

funkcjonują w praktyce

gospodarczej?

Pani Elżbieta

Młynarska – Wełpa –

specjalista ds. kadr

i płac

Klasa 1 TR

Klasa 2 TEp

Klasa 3 TE

 

24 marca 2021 roku

godz. 10.00 – 11.00

(środa)

 

Zakładanie własnej

działalności gospodarczej

Pani Maria Marek –

radca prawny

Klasa 2 TE

Klasa 2 TEp

 

28 kwietnia 2021 roku

godz. 10.00 – 11.00

(środa)

 

Rachunkowość jako system

informacyjny jednostek

gospodarczych

Pani Jadwiga

Godlewska – biegły

rewident

Klasa 3 TE

 

Koordynatorem spotkań jest pani Renata Lalak.

 

Renata Lalak – nauczyciel ZS Nr 3 w Wyszkowie

Odnośniki