Czym jest Nowy Ład?

1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również podatkowych, nazywanym przez przedsiębiorców Nowym Ładem, Polskim Ładem lub Nowym Polskim Ładem. Jako przyszli ekonomiści spodziewamy się, że nowe przepisy będą miały znaczące konsekwencje dla funkcjonowania gospodarki, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej założeniom tej ustawy, przeanalizować jej założenia                  i program.

Ze strony http://polskilad.pis.org.pl/ możemy się dowiedzieć, że Nowy Ład to zbiór programów i reform ekonomiczno-społecznych, których celem jest zlikwidowanie negatywnych skutków wywołanych przez epidemię COVID-19, oraz rozwinąć Polskę w niektórych dziedzinach. Cały program obejmuje 10 obszarów i dotyczy najważniejszych aspektów w życiu Polaków. W śród nich są takie programy jak „Plan na zdrowie”, „Dekada rozwoju”, „Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek”, „CyberPoland 2025” i wiele innych. Te      i inne programy mają wspierać polską przedsiębiorczość, infrastrukturę, polskich uczniów, polskie rolnictw, a nawet polskie rodziny. Wszystkie programy i reformy dotyczą różnych stref z życia publicznego, przez co wiele ludzi uważa ten program za największą reformę w historii III Rzeczypospolitej.

 

ZAŁOŻENIA I PROGRAM NOWEGO ŁADU:

Program Plan na zdrowie

 • 7 % PKB na zdrowie
 • Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Nowe środki będą przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

Program Uczciwa praca – godna płaca

 • Obniżka podatków dla 18 mln Polaków – kwota wolna na europejskim poziomie
 • Kwota wolna dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. PLN.
 • Skutkiem będzie wzrost progresywności klina podatkowego – niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach.
 • Kwota wolna w wysokości 30 tys. PLN oznacza w istocie brak podatku od płacy minimalnej.

Program Dekada rozwoju

 • 500 tys. nowych miejsc pracy
 • Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju.

Program Rodzina i dom w centrum życia

 • Mieszkanie bez wkładu własnego
 • Program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania obejmie trzy grupy klientów:
  1. tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
  2. tych, którzy szukają go na rynku wtórnym, społecznym,
  3. tych, którzy chcą wybudować dom.

Program Polska – nasza ziemia

 • Uproszczenia dla rolników
 • Dla małych rolników zmniejszenie wymagań biurokratycznych, w tym dotyczących rejestracji urządzeń rolnych.

Program Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

 • Centrum Dziecka i Rodziny (CDR) będzie nową jednostką systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci.
 • CDR-y powstaną z rozwinięcia i wzmocnienia funkcji publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych —> Do ich podstawowych zadań będzie należało wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi od najmłodszych lat życia dzieci, prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.

Program Dobry klimat dla firm

 • Korzyści dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w postaci szeregu ulg, np. na prototypy, na automatyzację i robotyzację produkcji.

Program Czysta energia, czyste powietrze

 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna
 • Dążenie do znacznego zmniejszania emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce dzięki inwestycjom i programom wspierającym obywateli
 • Uniezależnienie się od importu ropy i gazu pozwoli zachować ponad 74 mld PLN wydawane na to przez polskie firmy i Polaków w naszym kraju.

Program CyberPoland 2025

 • Satelitarny System Obserwacji Ziemi
 • Polski system satelitarny umożliwi wyposażenie administracji państwowej w istotne informacje mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. To również ważny krok na drodze rozwoju cyfryzacji w naszym kraju oraz zwiększenia suwerenności informacyjnej i technologiczne

Program Złota jesień życia

 • Emerytury bez podatku do 2500 PLN
 • W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 PLN. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 PLN rocznie więcej.

 

Poddajemy także obserwacji skutki wprowadzenia Nowego Polskiego Ładu i na bieżąco śledzimy reakcje różnych środowisk, na których funkcjonowanie wpłynęły nowo obowiązujące przepisy. Do tej pory śledząc informacje publikowane m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Związek Pracodawców i Przedsiębiorców możemy wymienić skutki wprowadzenia Nowego Polskiego Ładu tj.:

 • wzrost progresji podatkowej i stopnia skomplikowania przepisów podatkowych,
 • kwota wolna wzrosła, ale jednocześnie zniknęła możliwość odliczania od podatku PIT składki zdrowotnej,
 • obecne zmiany podatkowe razem z nowymi transferami socjalnymi z ostatnich lat mocno zmieniły strukturę PKB w ostatnich latach, a efektem tych dynamicznych zmian jest szybki wzrost konsumpcji oraz wyższa inflacja,
 • system podatkowy nie tylko jest skomplikowany, ale także bardzo niestabilny, co zniechęca do inwestowania zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • presja na uszczelnianie systemu podatkowego sprawia, że ilość nowych regulacji rośnie, a to czynnik powodujący, że firmy działają ostrożniej, a tym samym mniej inwestują,
 • rozwiązania skupiają się w dużej mierze na stymulowaniu popytu na mieszkania, a w ograniczonym stopniu na zwiększaniu ich podaży. Efektem może być przedłużenie trwającego od kilku lat na rynku mieszkaniowym boomu i dalszy wzrost cen nieruchomości,
 • istotnie skorzystają na nim tylko dwie grupy społeczne: osoby zarabiające w okolicach pensji minimalnej oraz większość emerytów, najwięcej stracą przedsiębiorcy, spora część samozatrudnionych,
 • wszystkie obliczenia rządowe bazują na obecnej sytuacji i nie biorą pod uwagę skutków inflacji,
 • w sensie makroekonomicznym zmiany podatkowe będą skutkowały zwiększeniem udziału konsumpcji kosztem oszczędności.

 

 

Źródła:

http://polskilad.pis.org.pl/

https://www.money.pl/gospodarka/ceny-polski-lad-przyniesie-silniejszy-wzrost-inflacji-6640668314249856a.html

https://businessinsider.com.pl/finanse/polski-lad-najwazniejsze-potencjalne-skutki-programu-dla-gospodarki/8wrrhh7

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-lad-czyli-wielka-redystrybucja-dochodu-8184849.html

 

 

Opracowali: Agata Sieńkowska i Filip Czyż (uczniowie klasy 2TE)

Odnośniki