Dzień Otwarty za nami!

27 kwietnia 2023

27 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Spotkanie z ósmoklasistami odbyło się  na hali sportowej ZS3 w trzech turach, podczas których zaprezentowaliśmy naszym gościom przygotowany program, w tym: prezentacje kierunków kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum w roku szkolnym 2023/2024, spotkania z przedstawicielami klas oraz przyszłymi wychowawcami, prezentacje i aktywności przygotowane przez bibliotekę szkolną oraz Samorząd Szkolny przy współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, wokalne prezentacje talentów uczniów, wspólny taniec belgijki przygotowany przez uczniów klasy 3LZ  oraz zwiedzanie budynku szkoły pod okiem uczniów –  przewodników.

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami bardzo licznie skorzystali z możliwości odwiedzenia ZS3. W murach naszej szkoły gościliśmy zarówno ósmoklasistów z wyszkowskich podstawówek, jak też uczniów spoza Wyszkowa – z powiatu wyszkowskiego i nie tylko.

Dzień Otwarty przebiegł w bardzo przyjaznej atmosferze a wspólne odtańczenie belgijki sprawiło wszystkim dużo radości. Uczniowie naszej szkoły, zaangażowani w projekt, wykazali się dużą otwartością względem przybyłych ósmoklasistów. Zarówno oni, jak i obecni na spotkaniu nauczyciele, zachęcali absolwentów szkół podstawowych do wyboru Liceum i Technikum w Zespole Szkół Nr3 im. Jana Kochanowskiego  w Wyszkowie  jako kolejnego etapu edukacji.

Mamy nadzieję, że dla ósmoklasistów była to świetna okazja do przyjrzenia się naszej szkole z bliska. Dziękujemy ósmoklasistom i ich opiekunom za wszystkie rozmowy, miłe komentarze, a także za tak liczny i aktywny udział we wszystkich częściach naszych spotkań.

Widzimy się we wrześniu w ZS3!

 

Katarzyna Zarzycka

Odnośniki