Dzień Patrona – Jana Kochanowskiego

17 czerwca 2021

18 października 2010 roku jest niezwykle ważną datą dla całej społeczności szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie.

 

. To właśnie wtedy szkole zostało nadane imię nadzwyczajnego poety, żyjącego w epoce renesansu – Jana Kochanowskiego, który nie bez powodu został wybrany
na patrona. Był najwybitniejszym polskim poetą doby Odrodzenia, a jego twórczość wywarła ogromny wpływ na kulturę oraz literaturę polską. Jest autorem wielu niezwykłych dzieł znanych na całym świecie, do których należą m.in. „Fraszki” oraz „Treny”. Bardzo ważną rolę w jego życiu odgrywała nauka, zdobywanie nowej wiedzy, co idealnie potwierdza fakt, że Jan Kochanowski studiował na trzech uniwersytetach i zdobył bardzo szerokie wykształcenie. Można zatem śmiało stwierdzić, że jest prawdziwym wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń.

Każdego roku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie obchodzony jest Dzień Patrona. Również 17 czerwca 2021 roku odbyły się związane z tym świętem uroczystości poprzedzone Szkolnym Konkursem Krasomówczym, opierającym się na utworach autorstwa patrona szkoły, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych.

Obchody szkolnego Dnia Patrona rozpoczęto od przypomnienia niezwykle ważnej tradycji, jaką jest oczywiście celebracja tego święta. Zaraz potem ogłoszone zostały wyniki głosowania na nowy samorząd szkolny, które odbyło się 15 czerwca.

Pani Agnieszka Wydryszek przedstawiła  nowych członków Samorządu Uczniowskiego: przewodniczącą – Kingę Gałązkę i zastępców- Jakuba Wróbla, Piotra Mejera i Wiktorię Gaszczyńską.

Kolejnym etapem uroczystości było przedstawienie akcji „Dzwonek na obiad”, polegającej na wsparciu finansowym dla uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących. Dzięki temu rodzice będą mogli ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów dla swoich dzieci.                                                                                         

Po przekazaniu najistotniejszych informacji nadszedł czas na prezentacje strojów ludowo-sielankowych i wianków świętojańskich. Każda z klas miała za zadanie stworzyć
i zademonstrować własny kostium, spośród których wybrany został ten najpiękniejszy.  
 Oto uczniowie, którzy reprezentowali poszczególne klasy:

Kl.1 LE  – Zuzanna Piwowska

Kl. 1 LL – Małgorzata Jakacka i Jakub Rychlicki

Kl. 1 LZ – Małgorzata Milczarczyk  i Jakub Marzoch

Kl. 1 TP – Aleksandra Wasilewska i Jakub Gołasiewicz

Kl. 1 TR – Natalia Kamieniecka i Maksymilian Laskowski

Kl. 1 TE – Agata Sieńkowska, Amelia Sieńkowska i Wiktoria Zalewska

 

Kl. 2 LL4 – Maria Kłos i Gabriela Rozenek

Kl. 2 LOL – Nikola Mróz i Kajetan Michalik

Kl. 2 LOE – Anna Fydrych, Natalia Wojtkowska i Piotr Mejer

Kl. 2 LI4 – Ewa Koźlik i Kacper Bereski

Kl. 2 LOZ – Julia Wiśniewska, Kacper Stopka

Kl. 2 LZ4 – Wiktoria Soliwoda i Dominika Piątek

 

Kl. 2 TE – Sandra Sówka i Patryk Laska

Kl. TE5 – Alicja Kupczyk i Maria Łada

Kl. 2 TI – Bartosz Ślubowski

Kl. 2 TI5 – Julia Gajewska i Kacper Puławski

 

Kl. 3 TI – Piotr Baranowski i Szymon Maciałek

Podczas obradowania jury w składzie: dyr. ZS3 – Pan Adam Mickiewicz, Pani Lidia Chmielińska, Pani Wioletta Kosińska i Pani Grażyna Cholewińska mieliśmy okazję wysłuchać krótkiego występu artystycznego w  wykonaniu Roksany Sówki i Gabrieli Szabłowskiej uczennic klasy 2 LOL, które zaprezentowały dwa utwory:  Psalm 11 i Psalm 91 w przekładzie Jana Kochanowskiego.

                                          Następnie ogłoszono wynik Szkolnego Konkursu Krasomówczego,
 w którym udział wzięło czworo uczniów z klas pierwszych: Klaudia Seroka, Zuzanna  Zdziarstek, Karol Urbaniak i Radosław Lesiak. Jury w składzie: Pani Dyrektor Elwira Sawicz-Bakuła, Pani Aneta Augustynik i Pani Karolina Mickiewicz ustaliło, że zwyciężczynią tegorocznej edycji konkursu zostanie Zuzanna Zdziarstek z klasy 1LL.

W dalszej części uroczystości p. Agnieszka Michalik ogłosiła werdykt dotyczący wygranych „Konkursu na najciekawszy baner promujący szkołę”:

 I miejsce – Maja Pieniążek kl. 2 LL4

II miejsce –  Oskar Kuchta kl. 2 LOI

III miejsce – Julia Pomnichtera kl. 2 LL4.

 

 Pani Ewa Chmielińska i Pani Dorota Nizińska przedstawiły wyniki konkursu zorganizowanego podczas Dnia Nauk Ścisłych.

 

Na zakończenie tegorocznego Dnia Patrona Dyrektor – Pan Adam Mickiewicz ogłosił wyniki konkursu na strój ludowo – sielankowy. Zwyciężyła klasa 2 LOL reprezentowana przez Nikolę Mróz i Kajetana Michalika. Drugie miejsce zajęła klasa 2TE5 i jej uczennice – Alicja Kupczyk
 i Maria Łada.

Uroczystość poprowadziły uczennice klasy 2LE4 – Patrycja Bloch i Oliwia Kwapisz, a zdjęcia wykonali Joanna Gołębiewska, Julita Sarnacka kl. 2 LL4 i Jakub Zalewski kl. 3 TI.

 Klasy 2LL4 i 2 LOL wraz z przedstawicielami innych klas w strojach sielankowych pod opieką p. E. Sawicz-Bakułą, p. A. Michalik i p. L. Chmielewskiej udały się nad rzekę Bug, żeby zgodnie z tradycją puścić wianki na wodę.  

Aby uczcić pamięć zmarłych nauczycieli uczących niegdyś w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, p. dyr. A. Mickiewicz oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego wybrali się na cmentarze Wyszkowa.

 

Amelia Kisiel

Odnośniki