DZWONEK NA OBIAD

24 czerwca 2021

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Dzwonek na Obiad” realizowanej przez fundację „Być Bardziej ” i objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem tego programu jest ofiarowanie ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić go swoim podopiecznym.

W dniach 17.06-18.06 przy okazji Święta Naszego Patrona przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Wrzucając symboliczną kwotę do specjalnie przygotowanych puszek pomagaliśmy stworzyć stypendium obiadowe dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Dziękujemy bardzo za wsparcie!


Dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu zebrano kwotę 682,08 zł, która w dniu 21.06 została przelana na konto fundacji Być Bardziej.

Koordynatorami akcji w szkole byli: p. Olga Mitłosz, p. Katarzyna Zarzycka, p. Sławomir Sobolewski oraz p. Wioletta Zylbert-Malinowska. Wolontariuszkami były uczennice klasy 2Ll4: Łucja Bigos, Magdalena Borkowska, Julia Marciniak oraz Oliwia Lipska.


Koordynatorzy akcji

Odnośniki