Finał konkursu „Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne”

12 grudnia 2017

W dniu 12 grudnia 2017 roku odbył się Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie finał międzyszkolnego konkursu pt. Puszcza Biała i okolice – walory przyrodnicze i turystyczne. Do finału rywalizacji konkursowej zakwalifikowały się cztery trzyosobowe drużyny (reprezentujące CEZiU – „Kopernik”, 1LO – „Norwid”, SP3 – „Hempla” oraz ZS3 – „Kochanowski” w Wyszkowie), które wcześniej przygotowały i przesłały stosowne prezentacje i materiały. Pierwsze miejsce uzyskała drużyna z „Norwida”. Współorganizatorami konkursu były Nadleśnictwa – w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały drogą e-mail wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatów – ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. Zgodnie z przesłanym regulaminem, celem konkursu było:

 • Poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i turystycznych regionu Puszczy Białej wśród młodzieży.
 • Zebranie różnego rodzaju informacji i materiałów dotyczących tematyki konkursu.
 • Przygotowanie prac konkursowych w formie prezentacji/filmów lub albumów.
 • Wyeksponowanie specyficznych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białej.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, a współorganizatorami Nadleśnictwa Wyszków i Ostrów Mazowiecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej.

Każda szkoła mogła zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jedną 3-osobową drużynę poprzez przesłanie jej pracy (prezentacja multimedialna/film lub album) wraz z odpowiednim formularzem zgłoszeniowym.

Przesłane prace powinny spełniać następujące kryteria:

 • Prezentacja multimedialna i film powinny być edytowalne za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania.
 • Wydrukowany lub odręcznie napisany album ma zawierać poza fotografiami również ich krótki opis.
 • Przygotowany materiał powinien odznaczać się oryginalnością; np. nie może być wcześniej publikowany.

Przy ocenie przesłanych prac uwzględniona zostały:

 • Wartość merytoryczna (zgodność z tematem), estetyczna i artystyczna.
 • Oryginalność ujęcia tematu (mile widziany element humoru).
 • Wyeksponowanie specyficznych cech lokalnych zasobów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych.
 • Walory edukacyjne i poznawcze sporządzonej pracy (możliwość jej wykorzystania).

Do finału konkursu zakwalifikowano cztery drużyny reprezentujące szkoły:

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie – op. Anna Gładkowska

 1. Krzysztof Kłos
 2. Aneta Kowalczyk
 3. Klaudia Zalewska

 

1Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie – op. Janusz Kosiński

 1. Olga Górecka
 2. Daria Dawidczyk
 3. Karina Kurzyńska

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkowie – op. Urszula Pobudkiewicz

 1. Julia Godlewska
 2. Gabriela Rozenek
 3. Karolina Wyszyńska

 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie – op. Grażyna Cholewińska

 1. Marcin Grześkiewicz
 2. Ewelina Tyszkiewicz
 3. Paulina Żołyńska

 

W ramach finałowej rywalizacji poszczególne drużyny: przedstawiły w kilkuminutowym wystąpieniu wykonaną pracę, napisały test wiedzy oraz odpowiadały ustnie na przygotowane przez komisję pytania konkursowe. Za każdy z 4 elementów konkursowych (przygotowana praca, jej prezentacja, test oraz wypowiedź ustna) otrzymać można było maksymalnie 10 punktów.

W ramach omówienia prac Zespół z CEZiU zaprezentował okazały album fotograficzny, SP3 – niejakiego „PUSZYBIAŁKA”, a 1LO – strój ludowy z okolic Pniewa.

Prace i wypowiedzi uczniów oceniła komisja w składzie:

 1. Adam M. Mickiewicz
 2. Agnieszka Wydryszek
 3. Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
 4. Piotr Ludwikowski – Nadleśnictwo Wyszków

Po wnikliwej analizie, uwzględniając wszystkie elementy składające się na rywalizację finałową – 1. miejsce przyznano drużynie z 1Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, w składzie wymienionym już wyżej. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy szkołom, które zaangażowały się w realizację tego nowatorskiego konkursu.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali, w obecności dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 pani Elżbiety Michalik, stosowne dyplomy, książki i pamiątkowe kubki oraz nagrody rzeczowe (zewnętrzne dyski pamięci; zwycięzcy – o pojemności 1TB, wyróżnieni – 500GB), przygotowane przez Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka i Wyszków.

AMM

Odnośniki