Finał XX Konkursu Recytatorskiego Twórczości C.K. Norwida i W. Szymborskiej

5 grudnia 2023

 

Ponad wszystkie wasze uroki —
Ty! poezjo, i ty, wymowo —
Jeden wiecznie będzie wysoki:
* * * * * * * * * * * * * * * *
Odpowiednie dać rzeczy słowo!

W dniu 5 grudnia 2023r. w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida
w Wyszkowie odbył się finał XX Konkursu Recytatorskiego Twórczości C.K. Norwida
i W. Szymborskiej.

W związku z tym, że rok 2023 mija pod patronatem niezwykłej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej organizatorzy konkursu zaproponowali połączenie twórczości obojga Poetów.

Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów pod opieką p. Tomasza Dąbrowskiego:

 

Maja Wydryszek – klasa 1 LL

Kamil Kowalewski – klasa 1 TI

Szymon Ambroziak – klasa 3 LI

 

Konkurencja była niemała, a poziom konkursu wysoki. Dobór repertuaru
przez uczestników i udział w konkursie zaowocowały wspaniałymi wrażeniami artystycznymi.

Ogromne gratulacje dla Mai Wydryszek, która swoją interpretacją wiersza
W. Szymborskiej „Rozmowa z kamieniem” zdobyła wyróżnienie.

 

Poezja C.K. Norwida jest trudna, intelektualna i stanowi ogromne wyzwanie dla każdego, kto próbuje oddać uczucia poety, dlatego też wyrazy uznania należą się całej trójce.

 

Maju, Kamilu i Szymonie – BRAWO WY!!!

Agnieszka Michalik

Odnośniki