Góra grosza

13 stycznia 2017

Góra Grosza.

Tegoroczna XVII edycja Góry Grosza odbyła się także w naszej szkole. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Opiekunem akcji w ZS3 im. J. Kochanowskiego była p. Joanna Świętoń wraz ze swoją klasą 4TE oraz klasą 1LOL. Akcja trwała od 12 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017r.
W tym czasie zebraliśmy kwotę 304,24 zl.

Największy wkład miały klasy:

  1.  1LOL – 195,34 zł
  2.  4TE – 54,10 zł
  3.  1 LZA – 52,80 zł

Opracował: Rafał Borowski kl. 4 TE

Odnośniki