Harmonogram Dzień Patrona 2021

Już jutro – 17 czerwca 2021 odbędą się szkolne obchody Dnia Patrona Jana Kochanowskiego.

 

O godzinie 8.05 odbędzie się Szkolny Konkurs Krasomówczy a w nim przesłuchanie uczestników w wybranej sali lekcyjnej. Przemówienia będzie oceniać jury
w składzie: E. Sawicz – Bakuła, A. Augustynik, K. Mickiewicz.

 

Szkolne obchody Dnia Patrona odbędą się na widowni hali sportowej
w godzinach 9.45
do ok. 10.30.

W uroczystości biorą udział klasy: 1 LE, 1 LEO/1 LI, 1 LZ, 1 TE, 1 TI, które zajmują miejsca na hali w wyznaczonych sektorach oraz klasa 1 TP/TR, która zajmuje miejsce na widowni.

Na widownię przychodzą uczniowie – reprezentanci klas w strojach sielankowo-ludowych i przynoszą ze sobą wykonane wianki.

Pozostali uczniowie klas drugich i trzecich mają lekcje według planu !!! Przebieg uroczystości będą mogli śledzić na stronie szkoły.

 

W programie obchodów Dnia Patrona znajduje się:

  1. Przypomnienie tradycji szkolnej.
  2. Przedstawienie nowego składu Samorządu Uczniowskiego.
  3. Krótkie przedstawienie akcji „Dzwonek na obiad” i zachęcenie uczniów do wzięcia w niej udziału.
  4. Prezentacje strojów ludowo-sielankowych i wianków świętojańskich przygotowanych przez klasy.
  5. Wykonanie muzyczne i zaśpiewanie utworu Jana Kochanowskiego przez Roksanę Sówkę i Gabrielę Szabłowską kl. 2 LOL.
  6. Uczniowskie recytacje fraszek Jana Kochanowskiego.
  7. Ogłoszenie werdyktu dotyczącego wyboru najładniejszych strojów i wianków przez jury: p. dyr. A. Mickiewicza, p. L. Chmielewską, p. W. Kosińską, G. Cholewińską.
  8. Ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Krasomówczego – prezentacja zwycięzcy.
  9. Ogłoszenie wyników w Konkursie na najciekawszy baner promujący szkołę. Prezentacje zwycięskich prac na stronie szkoły.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego podczas Dnia Nauk Ścisłych.

 

Zamknięciem szkolnych obchodów Dnia Patrona będzie wyprawa klas 2 LL4
i 2 LOL wraz z p. E. Sawicz – Bakułą i p. A. Michalik nad Bug – puszczanie wianków.

 

Szczególnym punktem uroczystości będzie wizyta na grobach zmarłych nauczycieli p. dyr. A. Mickiewicza i członków Samorządu Uczniowskiego.

Odnośniki