I Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych „Sprache von Goethe” rozstrzygnięty!

31 maja 2022

31 maja 2022 r. stanęli w naszej szkole do rywalizacji uczniowie szkół podstawowych, którzy nie stronią od nauki języka niemieckiego.

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wyszkowa, Długosiodła, Komorowa, Starego Bosewa, Gwizdał, Brańszczyka i z Trzcianki wzięli udział w organizowanym przez nas I Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych „Sprache von Goethe”. Tegoroczna edycja jest kontynuacją konkursu przeprowadzanego w latach wcześniejszych dla uczniów gimnazjów. Koordynatorem jest od samego początku nauczyciel języka niemieckiego pani Grażyna Witkowska, która przygotowała go wraz z panią Katarzyną Zarzycką- również nauczycielem języka niemieckiego. Celem konkursu „Sprache von Goethe” jest rozwijanie kompetencji oraz umiejętności językowych uczniów, motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy z języka niemieckiego, jak również promowanie tego języka w społeczności szkolnej.

Uczestnicy pracowali w 3-osobowych zespołach reprezentujących swoje szkoły- reprezentanci zostali wyłonieni w I etapie, który odbył się 27.04.2022r. w ich szkołach macierzystych. W II etapie za zadanie mieli rozwiązać test zamknięty składający się z pytań leksykalno-gramatycznych, odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstów czytanych oraz rozwiązać zadania multimedialne sprawdzające wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. 

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 90 minut. Czas oczekiwania na wyniki umili uczestnikom i ich opiekunom uczniowie ZS3 przygotowując poczęstunek, w którym nie zabrakło takich specjałów jak Kartoffelsalat czy Sachertorte. Dodatkowo młodzież wzięła udział w spotkaniu informacyjnym oraz w grach integracyjnych poprowadzonych przez panią pedagog Lidię Chmielewską. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała się dużym zakresem wiedzy i umiejętności. Ostatecznie konkursowe podium wygląda następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie- Oliwia Bloch, Antoni Kostrubiec oraz Gabriela Kowalik.
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle – Maciej Długołęcki, Szymon Łazarecki oraz Nikola Zwalińska.
III miejsce – Zespół Szkół w Starym Bosewie –  Hubert Filipiak, Maria Składanek oraz Piotr Wiciński.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 pan Adam Mickiewicz oraz koordynator konkursu podziękowali przybyłym nauczycielom za przygotowanie uczniów oraz wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe gadżety a zwycięskim zespołom nagrody rzeczowe. Ponadto szkoły, które znalazły się na podium, oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały na ręce nauczycieli specjalne upominki.

Konkursowe spotkanie było również okazją do rozmów oraz wymiany doświadczeń między nauczycielkami jęz. niemieckiego szkół podstawowych i ZS3. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz nagrodzonym! Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom języka niemieckiego oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

Organizatorzy

Odnośniki