III Zlot Wychowania i Profilaktyki

11 czerwca 2022

11 czerwca 2022r na wyszkowskiej hali WOSiR oraz w obiektach miejskich szkół i przedszkoli odbył się III Zlot Wychowania i Profilaktyki , w którym wzięła udział młodzież z naszej szkoły.

Organizatorem wydarzenia byli: Gmina Wyszków, Starostwo Powiatowe , Komenda Powiatowa Policji oraz Grupa Salem Design Studio. W imprezie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z:

SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP Leszczydołu Starego, SP Leszczydołu Nowin, SP Rybno, SP Lucynów, Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej, ZDZ, ZS1,CEZiU, ZS3 , 1 LO, a także

SP z Ostrowi Mazowieckiej.

Hasłem tegorocznego złotu było: ,,Ludziom radość daj i uśmiech”.

Każdy uczestnik mógł wziąć udział w warsztatach wybranych przez siebie. Do wyboru były zajęcia taneczne (taniec jazzowy, hip-hop, samba brazylijska, zumba), wokalne, teatralne, plastyczne

(tworzenie makram i decoupage), wizażu, sztuk walki lub kulinarne. Instruktorzy prowadzący pokazywali uczestnikom ciekawe formy spędzania czasu. Uczniowie mieli szansę nabycia nowych umiejętności oraz doskonale integrowali się w swoim towarzystwie.

Po 6-godzinnych przygotowaniach  każda grupa zaprezentowała swoje umiejętności i efekty pracy na scenie, co spotkało się z serdecznym aplauzem obserwatorów. Na zakończenie dnia odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka, która trwała do godz. 23.

Z naszej szkoły w III Zlocie WiP wzięło udział 16 uczniów, którzy spędzali czas z grupami: kulinarną, wizażu, samby brazylijskiej, sztuk walki i tańca jazzowego.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu na temat profilaktyki uzależnień.

Opiekę w ZS1 sprawowała Małgorzata Szwed, a w SP5 Radosław Szwed i Wojciech Szwed.

Uczestnicy zmęczeni ale zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domów.

Odnośniki