Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

17 września 2012

W Zespole Szkół Nr 3 zabrzmiał pierwszy dzwonek, który wyraźnie przypomniał, że nastał koniec wakacyjnej beztroski, powrót do szkolnej rzeczywistości, pozostały jednak przyjemne wspomnienia…każdy nowy rok szkolny niesie nowe nadzieje, oczekiwania i możliwości, zarówno ze strony uczniów, rodziców, jak też i nauczycieli…

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w WyszkowieUroczystości inauguracyjne rozpoczęła msza święta w intencji młodzieży w kościele świętego Idziego, celebrowana przez księdza Jerzego Błaszczaka i księdza Waldemara Krzywińskiego. Po nabożeństwie uczestnicy udali się  na część oficjalną do szkoły. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/ 2013 prowadził wicedyrektor Adam Mickiewicz.Po wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniu przez społeczność szkolną hymnu państwowego, prowadzący powitał panią dyrektorZS Nr 3 Elżbietę Michalik, wicedyrektora Jerzego Sasina , dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Krzysztofa Dąbrowskiego, wszystkich nauczycieli, wychowawców,rodziców,  uczniów, szczególnie tych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w Zespole Szkół Nr 3.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Michalik, która gorąco powitała gotowych do pracy uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. Oddzielne słowa skierowała do pierwszoklasistów, gratulując im wyboru szkoły. Wyraziła wiarę, że wpisując się w jej tradycje, uczynią ją jeszcze piękniejszą przez swoją naukę i właściwe wykorzystanie czasu. Następnie swoje słowa skierowała do uczniów klas kończących,sugerując, aby nie stracili tego krótkiego roku, ponieważ od przygotowania się do matury będzie zależał wybór uczelni oraz ich przyszły los. Zwracając się do pedagogów powiedziała,że głównym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie, nie tylko nauka, ale także kształtowanie właściwych postaw, rozwijanie poczucia odpowiedzialności. Pani dyrektor odwołując się do słów patrona Jana Kochanowskiego „ Nauka skarbem drogim, Tak bogatym jak ubogim. I bogactwa często giną, Lecz nauki nie przeminą” życzyła wszystkim dużo optymizmu, realizacji ambitnych planów, satysfakcji z efektów pracy. Po wystąpieniu pani dyrektor Elżbiety Michalik  nastąpił bardzo ważny moment dla pierwszoklasistów –uczniowie złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała p.Lidia Błachnio. Zobowiązali się oni między innymi do tego, że z gorliwością będą zdobywać wiedzę, dbać o kulturę w słowach i czynach, szanować godność, z szacunkiem odnosić się do kolegów i koleżanek, przestrzegać postanowień statutu i regulaminów szkoły, ze starannością wykonywać obowiązki ucznia oraz kultywować ideały związane z patronem Zespołu Szkół Nr 3 Janem Kochanowskim. „ …Aby po chrześcijańsku rozpocząć nowy rok szkolny” ksiądz Andrzej Czyżewski udzielił społeczności szkolnej błogosławieństwa.W ten sposób zakończono oficjalną część, po niejuczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odnośniki