Inf

1 utwórz bazę danych place.accdb

2. Utwórz tabelę pracownik o polach

 • IdPracownika
 • Imie
 • Nazwisko
 • PESEL
 • KodPocztowy 
 • Miasto
 • UlicaNrDomu
 • DataUrodzenia 
 • UmowaOPrace 
 • DataZatrudnienia

Dobierz typy danych i maskę dla kodu pocztowego i PESELu

3. Utwórz tabelę listaPlac o polach:

 • IdPensji
 • IdPracownika 
 • PensjaBrutto
 • Miesiac 

4. Zdefiniuj relację między tabelami. 

5. Uzupełnij tabele po pięć rekordów

6. Utwórz zapytanie wybierające z parametrem ” Podaj nazwisko”

7. Utwórz zapytanie obliczające wartość pensji netto pracownika. Skorzystaj ze wzorów 

8. Utwórz raport listy płac zawierający 

 • IdPracownika 
 • Imie 
 • Nazwisko
 • Miesiac
 • PensjaBrutto 
 • PensjaNetto

Tytuł raportu „Lista płac” Czcionka Arial 20, kolor zielony. 

Raport zakończ podsumowaniem pensji  brutto i netto. 

Odnośniki