IV Łochowska Jesień Poezji „Przystanek Norwid”

21 listopada 2014

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod powyższym tytułem odbyło się 21 listopada 2014 roku  w pięknym Pałacyku w Łochowie. Celem organizatorów było  zachęcenie młodzieży do pisania zarówno prozy jak i poezji inspirowanej twórczością Cypriana Kamila Norwida . Po raz pierwszy  naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów z klasy I LOL- Dominik Bakuła i Weronika Kania, którym towarzyszyła pani Agata Zawadzka . Spotkanie rozpoczęła pani Małgorzata Szeja  wykładem  na temat  problemu nudy we współczesnym świecie, który oparła na bardzo oryginalnym odczytaniu   wiersza    C.K. Norwida  pt.  „Marionetki”.  Udowodniła, że teksty romantycznego poety zawierają treści aktualne  również dla ludzi  XXI wieku , więc warto do nich sięgać.

Następnie uczestnicy konkursu  zaprezentowali przed jury  i  zgromadzoną publicznością  swoje próby  literackie. Przed ogłoszeniem wyników  i wręczeniem pamiątkowych dyplomów,  mieli okazję usłyszeć cenne uwagi na temat warsztatu pisarskiego  z ust prawdziwych literatów.
Spotkanie zakończyła prelekcja pani Pelagii Bojko pt. „Norwid zwyczajny”, która przybliżyła zgromadzonym postać poety prywatnego i  pozwoliła inaczej spojrzeć na jego twórczość.

MARIONETKI”

Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem
Milion gwiazd cichych się świeci,
A każda innym jaśnieje sposobem,
A wszystko stoi – i leci…

I ziemia stoi – i wieków otchłanie,
I wszyscy żywi w tej chwili,
Z których i jednej kostki nie zostanie,
Choć będą ludzie, jak byli…

Jak się nie nudzić na scenie tak małéj,
Tak niemistrzowsko zrobionéj,
Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały,
A teatr życiem płacony –

Doprawdy, nie wiem, jak tu chwilę dobić,
Nudy mię biorą najszczersze;
Co by tu na to, proszę Pani, zrobić,
Czy pisać prozę, czy wiersze – ?

Czy nic nie pisać… tylko w słońca blasku
Siąść czytać romans ciekawy:
Co pisał Potop na ziarneczkach piasku,
Pewno dla ludzkiej zabawy (!) –

Lub jeszcze lepiej – znam dzielniejszy sposób
Przeciw tej nudzie przeklętéj:
Zapomnieć ludzi, a bywać u osób
– Krawat mieć ślicznie zapięty…!

Weronika Kania, klasa ILOL

Odnośniki