Konferencja w 60-lecie EWG/UE

2 czerwca 2017

W dn. 2 czerwca 2017 r. (piątek) w sali konferencyjnej ZS3/CKU w Wyszkowie odbyło się spotkanie nt. 60 lat EWG/UE. Zebrani uczniowie ZS3 i słuchacze CKU obserwowali m.in. finałowe zmagania konkursu wiedzy nt. dziejów integracji europejskiej oraz wysłuchali wykładu prof. Henryka Goryszewskiego (SW im. Pawła Włodkowica) pt. Integracja europejska – perspektywy i wyzwania (w 60-lecie EWG/UE).

Konkurs wiedzy poprzedziły eliminacje pisemne; w ich wyniku zakwalifikowano do finału 3 uczestników, którzy odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące dziejów Unii. Konkurs – w formule wzorowanej na programie „jeden z dziesięciu” prowadziła Weronika Podpora z kl. 2LOL. Po trudnej rywalizacji, 1. miejsce zajęła Aleksandra Jastrzębska z kl. 2LOL, a 2. i 3. miejsca zajęły uczennice kl. 1LOE – Julia Wysocka i Sylwia Książek.

Oto przykładowe pytania, z którymi musiały zmierzyć się uczestniczki:

Ile państw UE aktualnie jest w „strefie euro”, tj. ich oficjalną walutą jest euro?
Które państwo i kiedy jako ostatnie wprowadziło euro do obiegu we własnym kraju?
Ilu europosłów zasiada aktualnie w parlamencie europejskim?
Ilu europosłów reprezentuje aktualnie Polskę?
Kiedy odbyło się referendum ws. przystąpienia Polski do UE.
Czy, a jeśli tak to kiedy UE otrzymała pokojową nagrodę Nobla?
Ilu komisarzy zasiada w Komisji Europejskiej?
Podaj nazwisko obecnego „polskiego” komisarza UE.
Kiedy odbyło się w Wielkiej Brytanii referendum, które zapoczątkowało proces tzw. Brexitu?
W którym roku do UE weszła Portugalia?
Kobietą zajmującą najwyższe stanowisko w ramach instytucji UE jest …?

 

Następnie zebrani mogli wysłuchać, trwającego godzinę (dla uczniów szkoły dziennej to nie lada wyzwanie) wykładu, w którym prof. Henryk Goryszewski (w latach 90. – wicepremier, szef BBN i przewodniczący sejmowej komisji finansów) wyjaśnił zebranym zawiłości historii i perspektyw rozwoju integracji europejskiej, odwołując się również do własnych doświadczeń i wiedzy o kuluarach władzy.

Na zakończenie spotkania obecni na nim dyrektorzy obydwu szkół, tj. ZS3 – p. Elżbieta Michalik i CKU – p. Krzysztof Dąbrowski, podziękowali profesorowi Goryszewskiemu za obecność i wystąpienie. Ponadto wyróżnionym uczniom wręczono nagrody książkowe i dyplomy.

Zebrani mogli obejrzeć również fragmenty prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów oraz podziwiać okolicznościowe plakaty. W wyniku późniejszych ustaleń wyróżniono (uwzględniając m.in. kryteria: oryginalność w treści i formie; wartość w kontekście możliwości wykorzystania pracy w ramach działań promocyjnych; ładunek pozytywnych emocji i treści związanych z UE) prace plastyczne: Julii Fedorczyk z kl. 1LZA, Karoliny Kownackiej oraz Mai Sokołowskiej z kl. 1LOT. Wyróżniono również dwie prezentacje multimedialne: Zuzanny Sarnackiej z kl. 1LZB i Aleksandry Turek z kl. 1LZA.

Uroczystość przygotowali, z udziałem wicedyrektora Adama Mickiewicza, nauczyciele – Robert Szulęcki, Katarzyna Szymańska i Agnieszka Wydryszek. W spotkaniu brali udział – oprócz uczestników konkursu i słuchaczy szkoły zaocznej – uczniowie klas 2LOL i 2LEB, które realizują w zakresie rozszerzonym historię oraz WOS.

AMM

Odnośniki