Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych

6 czerwca 2024

6 czerwca w Zespole Szkół Nr 3 odbył się III Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych „Sprache von Goethe”. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji oraz umiejętności językowych uczniów, motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy z języka niemieckiego, jak również promowanie tego języka w społeczności szkolnej i lokalnej.

Pierwszy etap eliminacyjny odbył się w marcu w szkołach macierzystych. Na konkurs międzyszkolny przybyło 6 trzyosobowych zespołów. Byli to uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z Wyszkowa, Białegobłota, Dalekiego, Sieczych, Kalisk oraz z Komorowa.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test zamknięty składający się z pytań leksykalno-gramatycznych, odpowiedzieć na pytania na podstawie tekstów czytanych oraz rozwiązać zadania multimedialne sprawdzające wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Po rozwiązaniu testów na uczniów i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek, a w oczekiwaniu na wyniki goście mogli zwiedzić szkołę wraz z panią Wioletą Kosińską.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała się dużym zakresem wiedzy i umiejętności. Ostatecznie konkursowe podium wyglądało następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. AK „Zośki” Tadeusza Zawadzkiego w Sieczychach

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 pan Adam Mickiewicz oraz koordynator konkursu podziękowali przybyłym nauczycielom za przygotowanie uczniów oraz wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i gadżety, a zwycięskim zespołom nagrody rzeczowe.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom języka niemieckiego. Mamy nadzieję, że za rok więcej szkół przyjmie nasze zaproszenie i zagości w naszej szkole.

Organizatorzy

Odnośniki