Konkurs nauk ścisłych

29 kwietnia 2016

Dnia 29 kwietnia w Zespole  Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie,  jak co roku, dla klas pierwszych licealnych oraz technicznych odbył się Konkurs Nauk Ścisłych pod hasłem: „ Nauki ścisłe wokół nas: matematyka, chemia, fizyka”. Konkurs miał na celu pokazanie nauk ścisłych z innej strony niż odbywa się to na lekcji oraz odkrycie nauk ścisłych w codziennym życiu.  W rywalizacji brało udział sześć klas: liceum lingwistyczno – humanistyczne, liceum matematyczno – informatyczno – przyrodnicze, liceum społeczno – ekonomiczne (klasa A oraz B) oraz technikum ekonomiczne i technikum informatyczne. Za przygotowanie konkursu i opiekę podczas jego trwania odpowiadali: p. Dorota Nizińska, p. Aneta Kasjaniuk, p. Ewa Chmielińska oraz p. Edward Steczkowski. Miesiąc przed konkursem klasy zostały zobowiązane do wylosowania tematów, wokół których toczyła się dalsza rywalizacja. Tematy znajdujące się w puli to: „Dom bez chemii – czyli naturalne środki czystości i kosmetyki” (1 LOI), „Tajemnice kuchni – czyli dlaczego ciasto rośnie w piekarniku.” (1 LEB), „Maszyny proste wokół nas” (1TI), „Drgania, fale, akustyka wokół nas.” (1LOL), „Jak chronimy tajemnice czyli od szyfru Cezara do klucza publicznego?” (1LEA), „Trygonometria wokół nas.” (1TE). Powyższe tematy to początek, jak się okazało, bardzo ciekawej zabawy, która zmotywowała uczniów do kreatywnego myślenia podczas przygotowywania się do dnia konkursu.  Aby wyłonić zwycięzcę, jury oceniało uczestników w sześciu kategoriach. Pierwsza z nich to prezentacja danego tematu, przybliżenie odbiorcom z czym mają do czynienia, wyjaśnienie jak dotąd abstrakcyjnych pojęć. Kolejne kategorie to plakat, mapa mentalna, samodzielnie nakręcony krótki filmik, który jak możemy przypuszczać przysporzył najwięcej problemów  uczniom oraz przygotowanie ciekawych eksponatów związanych z tematem. Ostatnią kategorią było rozwiązywanie przez czteroosobowe drużyny zadań. Po zliczeniu przyznanych punktów przez trzyosobowe jury, w którego skład wchodziły: p. Małgorzata Szwed, p. Justyna  Zawierucha oraz przedstawicielka uczniów Joanna Pieńczuk z klasy 3 TE, wyłoniono zwycięzców. Na pierwszym miejscu znalazła się klasa 1 LOI, która w najciekawszy sposób przedstawiła wylosowany temat oraz wykazała się bardzo dużą kreatywnością podczas przygotowywania eksponatów. Drugie miejsce zajęła klasa 1 LEB również z eksponatem przykuwającym uwagę, a także zachęcającym do posmakowania.  Trzecie miejsce zajęła klasa 1 TE, która wykonała bardzo ciekawy film z pomysłowo wykorzystaną tematyką. Dyplomy dla zwycięzców wręczyła  p. dyr. Elżbieta Michalik i zachęciła uczniów do odkrywania ciekawostek związanych z konkursową matematyką, chemią i fizyką.

Kalina Kuczyńska

 

 

Odnośniki