Konkurs z języka niemieckiego „Sprache von Goethe”

28 kwietnia 2016

Dnia 28 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 odbył się II Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjów „Sprache von Goethe”. Pierwszy etap eliminacyjny odbył się w styczniu w szkołach macierzystych. Na konkurs międzyszkolny przybyło 6 trzyosobowych zespołów: z Gimnazjum w Zabrodziu- opiekun p. Monika Orłowska- Więch, z Gimnazjum w Rząśniku- opiekun p. Ewelina Gąsiewska- Krystosik, z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie- opiekun p. Paulina Sabak, z Gimnazjum w Łochowie – opiekun p. Małgorzata Łukasiewicz, z Gimnazjum w Gwizdałach- opiekun p. Łukasz Prośiński oraz z Gimnazjum w Mokrej Wsi-opiekun p. Łukasz Prośiński.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać arkusz konkursowy składający się z dwóch części: leksykalno-gramatycznej i z wiedzy o naszym zachodnim sąsiedzie, Niemczech. Po rozwiązaniu testów konkursowych na uczniów i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek. W tym dniu odbywał się również dzień otwarty dla gimnazjalistów, dlatego podczas oczekiwania na wyniki oprowadziliśmy uczestników konkursu po budynku szkoły.

Po sprawdzeniu testów wyłoniono trzy zwycięskie zespoły. I miejsce zajął zespół z Gimnazjum w Mokrej Wsi, w którego skład wchodzili: Wiktoria Kielak, Maciej Kraszewski i Michał Kędrzecki. Na II miejscu znalazł się zespół z Gimnazjum w Zabrodziu , do którego należały następujące osoby: Marta Przybysz, Aleksandra Wawryła i Eliza Zaręba. Miejsce III należało do Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie w składzie: Karolina Świderek, Weronika Londzin, Damian Bajkowski.

Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Opiekunem i koordynatorem konkursu była pani Grażyna Witkowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że za rok więcej szkół gimnazjalnych przyjmie nasze zaproszenie i zagości w naszej szkole.

Uczennice klasy ILOI

Klaudia Wojtkowska

Katarzyna Błońska

Odnośniki