Lekcje Prawa w Kancelarii Radcy Prawnego – klasa II LOL

20 lutego 2018

W dniu 20.02.2018r. uczniowie klasy II LOL wzięli udział w projekcie edukacji prawnej pt. Lekcje Prawa. Jest to projekt organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Miasta Olsztyna.

W ramach udziału w tym projekcie uczniowie odwiedzili Kancelarię Radcy Prawnego Cezarego Jezierskiego w Wyszkowie. Spotkanie było podzielone na 3 bloki tematyczne:
a/ „Droga do wykonywania zawodów prawniczych” (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik,) prowadzony przez Panią Radcę Prawną Mec. Izabelę Księżak oraz Panią aplikantkę adwokacką Olgę Łuczyńską
b/ „Kompetencje (zadania) poszczególnych zawodów prawniczych” prowadzony przez Panią Radcę Prawną Mec. Ewę Wyszyńską
c/ „Negocjacje i mediacje” prowadzony przez Pana Radcę Prawnego Mec. Cezarego Jezierskiego

Uczniowie dowiedzieli się o długiej drodze edukacji jaką musi przejść osoba wykonująca zawód prawniczy: studia prawnicze (5 lat), egzamin wstępny na aplikacje, aplikacja (z reguły 3 lata), egzamin końcowy po ukończeniu aplikacji, uzyskanie tytułu zawodowego.

Następnie poznali kompetencje poszczególnych zawodów prawniczych. Wiedzą już czym dokładnie zajmują się osoby wykonujące poszczególne zawody prawnicze. Rozróżniają z jakimi sprawami możemy udać się do adwokata/radcy prawnego, a z jakimi sprawami należy się wybrać do komornika czy notariusza.

Na koniec uczniowie poznali instytucję mediacji – polubowną metodę rozwiązywania sporów. Dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady mediacji (dobrowolność, poufność, bezstronność i neutralność mediatora) oraz jaką rolę pełni mediator w procesie mediacji (profesjonalna pomoc stronom w rozwiązaniu sporu). Później została również poruszona kwestia negocjacji. Uczniowie dowiedzieli się: Czym są negocjacje ? Jak się do nich odpowiednio przygotować ? Jakie techniki negocjacyjne są skuteczne ?

Po spotkaniu uczniowie doszli do wniosku, że nie zawsze najlepszą drogą do dochodzenia swoich spraw jest sąd. Istnieją bowiem inne alternatywne metody rozwiązania sporów tj. mediacja. Mediacja jest przede wszystkim szybsza i tańsza od prowadzenia sprawy sądowej. Ponadto strony w mediacji mają dużo większy wpływ na sposób rozwiązania sporu niż w sądzie, bowiem to one samodzielnie kształtują treść zawieranego porozumienia.

Uczniowie byli zadowoleni z udziału w spotkaniu, było to dla nich cenne doświadczenie, wyrazili chęć udziału w podobnych projektach.

Udział uczniom w projekcie zapewnili nauczyciele : Pan Robert Szulęcki oraz Pan Michał Gruchacz – nauczyciel CKU.

Serdecznie dziękujemy Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Cezarego Jezierskiego za zorganizowanie ciekawego i pouczającego spotkania.

 

Odnośniki