Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 2020

Dzień ten obchodzony jest co roku 10 grudnia – w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten kluczowy dla całego świata dokument został podpisany w 1948 roku.

– Deklaracja stała się dokumentem przełomowym, w którym ogłoszono niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej – niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dostępny w ponad 500 językach i jest najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie – mówi dr Agnieszka Demczuk z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS. – Przez wieki krwawych wojen, niewolnictwa, tortur, wykonywanych kar śmierci, segregacji rasowej i innych form przemocy ze strony państw – powoli, ale konsekwentnie idea poszanowania godności człowieka kiełkowała i ewoluowała w kierunku uznania podstawowego katalogu niezbywalnych i nienaruszalnych w żadnych okolicznościach praw i wolności człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu okolicznościowego „Prawa człowieka: wczoraj i dziś” przygotowanego przez dr Demczuk, w którym opowiada o krokach jakie przez ostatnie dziesięciolecia podejmowały organizacje międzynarodowe i państwa w celu ochrony praw człowieka. Jak podsumowuje ekspert: 

„Warto pamiętać, że prawa człowieka nie są dane raz na zawsze i że w każdym pokoleniu należy o nie zabiegać, o nich mówić i o nie się upominać”.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Odnośniki