„Tylko Miłość jest twórcza” św. Maksymilian Maria Kolbe

21 marca 2018

W dniu 21.03.2018 roku Pani dyrektor wraz z Panią Agnieszką Kalinowska, uczniami klasy 2 LOL oraz zasłużonymi wolontariuszami naszej szkoły, mieliśmy ogromną przyjemność wziąć udział w Misterium Męki Pańskiej w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Niegowie.

W inscenizacji przybliżono nam życie św. Maksymiliana Kolbe, zostało porównane do życia Jezusa Chrystusa. Jego męczeństwo było drogą do świętości.

Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że pocznie i porodzi syna i nada mu imię Jezus. Miał on być Synem Boga Najwyższego, mesjaszem świata. Ona początkowo nie wierzyła, że jej syn stanie się Królem Żydowskim, tak jak w przedstawieniu mama małego Rajmunda nie wierzyła, że jej synek zostanie księdzem. Rajmundowi ukazała się Matka Boża z dwiema koronami ; jedna to czystość, druga natomiast męczeństwo, postanowił wybrać obie.

Kolejnym etapem było wyprowadzenie Jezusa na pustynie przez ducha, gdzie

40 dni pościł. Objawił mu się diabeł, próbował nakłonić go do odejścia od Boga, ten nie uległ mu, nie upadł przed nim i nie oddał mu pokłonu lecz rzekł; ‘’Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. ‘’ Tak jak Maksymilian Kolbe chciał iść do gimnazjum katolickiego, a następnie stać się księdzem. Mama Rajmunda nie chciała na to pozwolić, ale on nie uległ i prosił mamę aby mu pozwoliła. Zgodziła się, a On rozpoczął naukę w gimnazjum. Potem stał się franciszkaninem.

Jezus nauczał swoich uczniów, głosił Słowo Boże. Maksymilian założył organizację pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej i wydawał miesięcznik ,,Rycerz Niepokalanej’. Mimo braku funduszy, nieznajomości języka postanowił wyjechać do Japonii, gdzie rozpoczął wydawanie japońskiego odpowiednika ,,Rycerza Niepokalanej’’ i założył Niepokalanów Japoński.

Chrystus zabrał swoich uczniów na Ostatnią Wieczerzę, tam wypowiedział słowa;

,, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi ‘’ wtedy Judasz wstał

i opuścił Jezusa i Apostołów. Chrystus przemienił wino w krew swoją, chleb w ciało swoje.

Podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu, oddał się woli Ojca, wtedy pojawił się Judasz ze strażą Piłata. Zabrali Chrystusa przed oblicze Pana jego losu, tam lud zadecydował, że zostanie ukrzyżowany. Jezus przeszedł drogę na Golgotę w bólu i cierpieniu. Święty Maksymilian Kolbe został zamknięty w obozie zagłady Auschwitz, tam wspólnie z innymi więźniami modlił się do Niepokalanej. Podczas  apelu w obozie 29 lipca 1941 dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia. Mimo braku sił nie przestawał modlić się do Najświętszej Panienki, zawsze była blisko niego, nawet w momencie śmierci. Święty Maksymilian Maria Kolbe zmarł śmiercią męczeńską tak jak Jezus Chrystus(za drugiego człowieka).

Było nam niezmiernie miło, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknym misterium, wprowadziło nas w czas oczekiwania na zmartwychwstałego Zbawiciela.

Byliśmy również pod ogromnym wrażeniem gry aktorskiej dzieci z DPS w Niegowie, kleryków z WSD w Warszawie oraz dzieci ze szkoły podstawowej.

Mamy ogromną nadzieje, że w przyszłym roku również będziemy mogli wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

 

Wiktoria Dąbkowska 2LOL

 

Odnośniki