MOJA KONSTYTUCJA

25 października 2019

W dniu 25 października  2019r. na zaproszenie nauczycieli przedmiotów społecznych: pani Katarzyny Szymańskiej i pana Roberta Szulęckiego w naszej szkole gościliśmy  radcę prawnego, panią Iwonę Seweryn. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Stowarzyszenia im. Prof.. Zbigniewa Hołdy w ramach akcji Tydzień Konstytucyjny. Uczniowie klas pierwszych  Zespołu Szkół nr 3 ( I TEP, I TE , I LOE  )  uczestniczyli w warsztatach sprawdzających kreatywność uczestników. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy, a ich zadaniem było opracowanie strategii przetrwania  na bezludnej wyspie. Głównym celem było stworzenie podwalin pod powstanie nowego państwa. Każda grupa swoja pracę rozpoczęła od stworzenia podstaw ustrojowych państwa i opracowania najważniejszych zasad konstytucyjnych. Po wspólnych naradach lider każdej drużyny przedstawił poglądy, które wcześniej ustalił wraz ze swoimi współpracownikami. Następnie uczestnicy wszystkich grup aktywnie dyskutowali nad poglądami innych drużyn. Opinie na temat przetrwania na bezludnej wyspie były odmienne. Ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia, która strategia była najlepsza.

Spotkanie dostarczyło nam wiele nowych informacji na temat ustroju i konstytucji państwa oraz nauczyło nas umiejętności kreatywnego myślenia i wymiany poglądów.

Odnośniki