NASZ REPREZENTANT NA XLII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ

7 lutego 2016

Mateusz Sitek, uczeń klasy III LOE, wziął udział XLII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej.

Zadania olimpiady podzielone były na trzy etapy. W pierwszym Mateusz przygotował samodzielnie pracę na temat ,,Wyszków- miasto nad Bugiem”. Treść pracy odnosiła się do znaczenia i wpływu rzeki na kształtowanie się przestrzeni osadniczej naszego miasta. Została ona wysoko oceniona (84p./100p.), co umożliwiło przejście ucznia do kolejnego etapu. Zawody drugiego etapu odbyły się

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie w dniach 6-7 II 2016r. Brało w nich udział 82 uczniów z rejonu województwa mazowieckiego, którzy rozwiązywali zadania pisemne w trzech podejściach po 45 minut każde. Do kolejnego etapu przeszło 20 uczniów zdobywając od 80 do 100 punktów. Mateusz zdobył 69 punktów. Niewiele zabrakło,aby przeszedł do kolejnego etapu,ale wykazał się dużą wiedzą i umiejętnościami. Udział w olimpiadzie z pewnością dostarczył wielu pozytywnych wrażeń i doświadczeń.

Mateuszowi gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

Grażyna Cholewińska

Odnośniki