NOE- PROGRAM PROFILAKTYCZNY

25 lutego 2015

W dniu 25 lutego 2015 r. Zespół Pedagogów Dezyderia z Warszawy przeprowadził  Program Profilaktyczny NOE. Udział wzięli uczniowie klas pierwszych.

„Noe” ukazał problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych wiele głębiej niż tylko w sferze biologicznej, przedstawił uzależnienie, jako stan całego człowieka, jego intelektu, zmysłów, woli i uczuć. Był zaskoczeniem szczególnie dla młodzieży, która będąc przygotowana na prelekcję, niespodziewanie stała się współrealizatorem programu i aktywnie uczestniczyła w spotkaniu.W trakcie każdej części spotkania  prowadzone były ćwiczenia aktywizujące w formie dialogu z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej, scenek odgrywanych przez kilku lub kilkunastu aktorów-ochotników, zadań angażujących zarówno ochotników, jak i pozostałą młodzież oraz minitreningu asertywności.

Istotną cechą programu był otwarty charakter spotkania pozwalających na skuteczne wejście do środowiska młodych ludzi.W programie pokazane zostało, że warto zadbać o swoje wolne decyzje i że jest to możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo, ponieważ korzystanie z różnego rodzaju substancji psychoaktywnych – w tym zwłaszcza alkoholu lub narkotyków – w okresie dorastania powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

Lidia Chmielewska

Odnośniki