Nowy Polski Ład okiem uczniów technikum rachunkowości

3 stycznia 2022

1 stycznia 2022 roku Polski rząd wprowadził szereg zmian związanych z podatkami tj. Nowy Polski Ład. Zmiany skupiają się w znacznym stopniu na podatkach. Sama ustawa jest dla uczniów naszego Technikum rachunkowości bardzo znacząca, ponieważ dotyczy zagadnień, które zdążyliśmy już przyswoić podczas dotychczasowej nauki, a od 1 stycznia 2022r. musimy zaktualizować naszą wiedzę. Część treści szkolnych podręczników do nauki przedmiotów zawodowych stała się nieaktualna, dlatego z pomocą naszych nauczycieli przedmiotów ekonomicznych staramy się jak najlepiej przyswoić m.in. nowe zasady kalkulacji wynagrodzeń i podatków. Zaczęliśmy od analizy zmian dotyczących rozliczania wynagrodzeń i wyszczególniliśmy kilka najważniejszych, tj:

  1. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego brutto. W roku 2022 r. obowiązuje wynagrodzenie minimalne brutto w kwocie 3 010 zł. Zostało ono podniesione względem roku ubiegłego (2 800 zł brutto) o ponad 200 złotych.
  2. Zmiany dotyczące podatków:
  3. Ulga podatkowa w kwocie 8 000 zł podniesiona do 30 000 zł. W skrócie, ulga podatkowa lub też inaczej zwana kwota wolna od podatku jest progiem, po którego przekroczeniu musisz zapłacić podatek dochodowy. Ale kiedy przekraczasz próg podatkowy? Jeżeli suma Twoich rocznych dochodów wyniesie więcej niż 30 000 zł musisz zapłacić podatek dochodowy.
  4. Kolejna zmiana jest powiązana z zmianą dotyczącą ulgi podatkowej. Pierwszy próg podatkowy nie wynosi już 85 528 zł, lecz 120 000 zł. Ulga podatkowa wynosi 30 000 zł, a więc zarabiając rocznie mniej niż 30 000 zł jesteś zwolniony z płacenia podatku dochodowego. Jeśli próg kwoty wolnej od podatku zostanie przekroczony to rozpoczyna się I próg podatkowy (do 120 000 zł) wynoszący 17% minus kwota zmniejszająca podatek (5 100 zł), natomiast po przekroczeniu go rozpoczyna się II próg podatkowy (powyżej 120 000 zł), który wynosi 15 300 zł plus 32% nadwyżki powyżej 120 000 zł.
  5. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej 7,75% od podatku dochodowego. Do tej pory przy rozliczaniu podatku dochodowego można było odjąć od niego składkę zdrowotną 7,75%, od 1 stycznia 2022 r. nie mamy już takiej możliwości.
  6. Ulga dla klasy średniej – dla osób otrzymujących wynagrodzenie w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł brutto miesięcznie. Jeśli po wprowadzeniu nowego ładu zarabiając do 11.141 zł brutto miesięcznie zauważysz, że zarabiasz mniej niż np. w roku ubiegłym możesz liczyć na rekompensatę, dzięki czemu nikt nie powinien stracić na Nowym Ładzie.

Tak jak pisałem we wstępie, będąc uczniem technikum rachunkowości trzeba być na bieżąco ze zmianami przepisów, aby nie pomylić się w przyszłości nie tylko w pracy zawodowej, ale już na etapie egzaminów zawodowych. Zapoznanie się z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. pozwala nam doświadczyć tego, jak trudna i odpowiedzialna jest praca księgowych, którzy muszą na bieżąco śledzić i wdrażać w życie wiele istotnych zmian podatkowych. Jednocześnie opanowanie i zrozumienie nowych przepisów pozwala na osiągnięcie satysfakcji zawodowej, ponieważ daje to możliwość pomagania wielu osobom i przedsiębiorcom zmagającym się na co dzień z zawiłością i wielością zmian przepisów podatkowych.

 

Opracował: Jakub Gołasiewicz, uczeń klasy 2TR (technikum rachunkowości)

Odnośniki