Obchody Dnia Patrona w dniu 20 czerwca

20 czerwca 2017

Podobnie jak w ubiegłych latach – bawiliśmy się  w konwencji tradycji nocy świętojańskiej. Wszystkie klasy z wychowawcami i nauczycielkami j. polskiego włączyły się w organizację święta.

Głównym punktem Dnia Patrona w dniu 20 czerwca był konkurs krasomówczy, prowadzony przez uczennice klasy II LOI – Katarzynę Błońską i Klaudię Wojtkowską, w którym wystąpili uczniowie klas pierwszych:

Wiktoria Pamrowska z kl. I LOL

Justyna Molska z kl. I LOT

Julia Wysocka z kl. I LOE

Cezary Bajorek z kl. I TI

Jakub Grodzicki z kl. I LOI

Piotr Kuchta z kl. I LZA

Dawid Zalewski z kl. I LZB

Bartłomiej Twardowski z kl. I TE.

 

Każdy z uczestników wygłosił  pięciominutową mowę na temat wybrany z listy. Jury, złożone z nauczycielek polonistek i laureatki ubiegłorocznego konkursu – Izabeli Brzezińskiej – oceniało:

– trafność i wartość merytoryczną argumentów

– układ kompozycyjny wypowiedzi

– dobór środków stylistycznych

– celowość i skuteczność mowy

– sposób wygłaszania wypowiedzi

– poprawność językową

– zastosowanie pozajęzykowych środków perswazji.

 

Zadaniem uczniów było wygłosić mowę o charakterze retorycznym, której motto stanowił wybrany z listy cytat:

  1.  „Ślachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz”.                  (fragm.. fraszki „Na zdrowie” J. Kochanowskiego)

 

2.„Kto tak mądry, że zgadnie,

Co nań jutro przypadnie?

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje się z nieba,

Kiedy się człowiek troszcze więcej, niźli trzeba.”

(fragm. „Pieśni IX” J. Kochanowskiego)

 

3.„Cóż wiesz o pięknem?…

… „Kształtem jest Miłości”-

(fragm. „Promethidiona” C. K. Norwida).

 

 

Jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody – dla Justyny Molskiej i Dawida Zalewskiego. Wyróżnienia natomiast otrzymali Julia Wysocka, Jakub Grodzicki i Piotr Kuchta.

 

Wystąpienia uczniów oceniała też publiczność – społeczność Zespołu Szkół Nr 3. Największe uznanie zyskał wśród niej Dawid Zalewski.

 

Rozstrzygnięto też konkurs na fraszkę i pracę plastyczną inspirowaną twórczością Jana Kochanowskiego. Wygrała w nim Kornelia Boguszewska z klasy I LOI.

 

Po zakończeniu konkursu krasomówczego odbył się przemarsz ulicami miasta nad Bug w barwnym korowodzie, złożonym z uczniów i nauczycieli przebranych w stroje ludowe. Nad Bugiem – zgodnie z tradycją – panny rzuciły wianki do wody i zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcia. Odbył się też konkurs na najpiękniejszy strój ludowy, nawiązujący do renesansowej tradycji sielanki. Wyróżniono w nim pięć uczennic: Małgorzatę Abramczyk, Magdalenę Godlewską i Oliwię Ausfeld z klasy I LOL, Natalię Sieńkowską z klasy II LOL i Joannę Puchalską z klasy I LOE.

 

 

Aneta Augustynik

Odnośniki