Obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół Nr 3

18 czerwca 2018

Zgodnie z  coroczną tradycją  18 czerwca  w naszej szkole zorganizowano Dzień Jana Kochanowskiego. W tym roku był obchodzony w formie pikniku zdrowotnego pod kierownictwem  pani Agnieszki Zdrojewskiej.

Aby promować zdrowy tryb życia, uczniowie zostali poproszeni o przyjazd do szkoły rowerami. Z każdej klasy zostali wytypowani reprezentanci, którzy ubrani w stroje nawiązujące do tradycji świętojańskiej udali się rano wraz z panią Agatą Zawadzką nad Bug, aby rzucić wcześniej przygotowane tradycyjne wianki.

Następnie odbył się konkurs krasomówczy, w którym uczniowie klas pierwszych mieli za zadanie napisać przemówienie, którego temat był inspirowany twórczością Jana Kochanowskiego. Wypowiedzi były oceniane m.in. po względem trafności i wartości merytorycznej argumentów, doboru środków stylistycznych czy zastosowania pozajęzykowych środków perswazji. Konkurs prowadzili: Justyna Molska i Jakub Grodzicki. Jury składało się z polonistów Agaty  Zawadzkiej, Anety Augustynik, Elwiry Sawicz-Bakuły, wicedyrektora Adama Mickiewicza oraz uczestnika poprzedniej edycji Jakuba Grodzickiego. Zwyciężczynią konkursu została Aleksandra Zawadzka z klasy ILOI, II miejsce przyznano Oskarowi Góralewskiemu z klasy ILOL, wyróżniono przemówienia Piotra Nowaka – klasa ITE, Anny Jastrzębskiej z klasy ILOE i Anity Bobowskiej z klasy ILOT, a nagroda publiczności powędrowała do Oskara Góralewskiego. Zmaganiom krasomówców towarzyszyła prezentacja prac plastycznych uczniów ilustrujących życie i twórczość patrona.

 

Na uczniów czekały również inne atrakcje. Na sali gimnastycznej został zaprezentowany film dotyczący bezpieczeństwa z komentarzem wicedyrektora Jerzego Sasina, a tuż po nim odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym Adrianną Turek, na którym mogliśmy się dowiedzieć wielu użytecznych informacji  na temat pierwszej pomocy. Na szkolnym dziedzińcu czekało na nas stoisko informacyjno-prozdrowotne o zastosowaniu lipy w medycynie, mogliśmy również spróbować przepysznych zdrowych koktajli i sałatek, przeprowadzić badania profilaktyczne, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o 100-leciu Niepodległości. Nie zabrakło również wspólnego czytania twórczości Jana Kochanowskiego oraz dyskusji na jej temat.

Anna Jastrzębska, klasa ILOE

Odnośniki