Oddali Maryi swoje decyzje/ pielgrzymka maturzystów

20 października 2023

W dniu 20 października jako przedstawiciele klas maturalnych pod opieką Pani Gabrieli Hryszkiewicz i Pana Roberta Szulęckiego wzięliśmy udział w pielgrzymce dla maturzystów na Jasną Górę. Uczestniczyliśmy w katechezie, drodze krzyżowej, uroczystej Mszy Świętej i apelu jasnogórskim. Nie zabrakło nam również czasu na spacery po urokliwej Częstochowie. Ten dzień był okazją do skupienia i podziękowania Bogu za otrzymywane łaski.
Wszystkie nasze modlitwy kierowaliśmy z myślą o czekającym nas egzaminie maturalnym, z ufnością zwracaliśmy się o dary Ducha Świętego, umiejętności i odwagi, które pomogą nam pokonać strach i uporać się z czekającymi na nas wyzwaniami.


Natalia Błońska, Dobrosława Kwiatkowska, Katarzyna Nowacka 4LE

Odnośniki