Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

23 listopada 2017

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W bieżącym roku szkolnym odbywa się XXVI edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli podstawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i krajowy, czyli centralny.

W etapie szkolnym olimpiady udział wzięło 60 uczniów naszej szkoły, głównie z klas licealnych. Test obejmował 20 pytań, maksymalnie można było zdobyć 20 punktów. Najwyższą punktację w naszej szkole osiągnęła Martyna Ochmańska z kl. III LOI i to ona będzie reprezentowała szkołę w etapie rejonowym.  Kilkoro uczniów osiągnęło wynik o 1 punkt niższy, są to następujące osoby:

  1. Karolina Mróz z kl. III LOI
  2. Aleksandra Turek z kl. II LZA
  3. Gabriela Godleś z kl. I LZA
  4. Weronika Budzyńska z kl. I LZA
  5. Patryk Krawczyk z kl. II LZA.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom wiedzy i  wysokich wyników, a Martynie życzę powodzenia  w kolejnym etapie.

Agnieszka Zdrojewska.

Odnośniki