OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI XIII EDYCJA

7 grudnia 2017

W dniu 7 grudnia 2017 r w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości, w których wzięło udział 5 uczniów. Rywalizowali ze sobą uczniowie technikum ekonomicznego.

Olimpiada jest organizowana od 2005 r i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce. 

Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi są od wielu lat Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Celem projektu jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji, a także tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej i lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

Wyniki eliminacji szkolnych są następujące:

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Cholewińska Magdalena Julia

27,5

Czyż Karolina

17,5

Mróz Patrycja

17,5

Wróbel Konrad

16

Wrzesiński Hubert

9.5

Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostaną ogłoszone w dniu 15 stycznia 2018 r., po tym jak wyniki otrzymane od Komisji Szkolnych zostaną zweryfikowane przez Komitety Okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratuluję uzyskanych wyników !!!!

Organizatorzy olimpiady:

Sylwia Ludwikowska

Katarzyna Kownacka

Emilia Pietrzykowska

 

Odnośniki