Ostatni dzwonek w ZS3 Wyszków

23 czerwca 2017

W piątek 23 czerwca 2017 roku cała społeczność szkolna spotkała się ostatni raz przed wakacjami – na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/17. Wysiłek uczniów i nauczycieli podsumowała p. dyrektor Elżbieta Michalik. Ostatni dzwonek zabrzmiał dla uczniów 16 klas, którzy w tym dniu otrzymali świadectwa promocyjne. W czasie uroczystości wręczono liczne nagrody książkowe i dyplomy. Nie zabrakło krótkiej części artystycznej (przygotowanej przez klasę 2LOL), nawiązującej klimatem do twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego.

Uroczystość prowadzona przez p. Jerzego Sasina odbyła się w obecności pocztu sztandarowego. Uczniowie zgromadzeni zarówno na płycie hali sportowej, jak i na widowni, mogli oglądać wyświetlane na projektorze zdjęcia ilustrujące różne imprezy odbywające się w szkole od września do czerwca. W przemówieniu podsumowującym wygłoszonym przez p. Elżbietę Michalik, połączonym z prezentacją multimedialną, zwrócono uwagę głownie na osiągnięcia uczniów, ale pojawiły się też wskazania przestrzeni, które wymagają poprawy, np. w zakresie frekwencji. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wytężoną pracę, pogratulowała osiągnięć i złożyła najlepsze życzenia na czas wakacji, które mają pozwolić „naładować akumulatory”.

Pani dyrektor podała również listę uczniów z najwyższą średnią ocen, na której znaleźli sie:

1

Ambroziak Wiktoria

5,4

2LOL

2

Turek Aleksandra

5,31

1LZA

3

Archacka Natalia

5,27

3TE

4

Pietrzykowska Aleksandra

5,2

2LOI

5

Pietrzykowska Magda

5,2

2LOI

6

Kownacka Karolina

5,19

1LOT

7

Puścian Paulina

5,1

2LOI

8

Abramczyk Małgorzta

5,06

1LOL

9

Sarnacka Zuzanna

5,06

1LZB

10

Adamczyk Wiktoria

5,00

2LOL

11

Podpora Weronika

5,00

2LOL

12

Wyrzykowska Anna

4,94

1LZA

13

Jastrzębska Aleksandra

4,90

2LOL

14

Urbaniak Joanna

4,88

1LOL

 

Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli wychowawcy poszczególnych klas oraz koordynatorzy poszczególnych przedsięwzięć i aktywności – np. w zakresie działalności redakcji „Echa Trójki”, radiowęzła szkolnego oraz medale za osiągnięcia sportowe.

Za wyniki w nauce wyróżnieni zostali w bieżącym roku szkolnym uczniowie ze średnią ocen minimum 4,5 w LO oraz 4,3 Technikum:

uczeń klasa

1

Gabriela Filipczak 1LOE

2

Oliwia Wyszyńska 1LOE

3

Ziółkowska Olga 1LOI

4

Abramczyk Małgorzta 1LOL

5

Sobolewska Natalia 1LOL

6

Urbaniak Joanna 1LOL

7

Wrzaszczak Małgorzta 1LOL

8

Kownacka Karolina 1LOT

9

Baliński Bartosz 1LZA

10

Gorczyńska Klaudia 1LZA

11

Turek Aleksandra 1LZA

12

Wyrzykowska Anna 1LZA

13

Maliszewska Karolina 1LZB

14

Rozenek Katarzyna 1LZB

15

Sarnacka Zuzanna 1LZB

16

Staśkiewicz Klaudia 1TE

17

Wrzesiński Mateusz 1TE

18

Duchnowski Norbert 1TI

19

Gutowski Kacper 1TI

20

Kędzior Marcin 1TI

21

Kasiński Patryk 2LEA

22

Jeż Joanna 2LEB

23

Pikora Bartosz 2LEB

24

Pietrzykowska Aleksandra 2LOI

25

Pietrzykowska Magda 2LOI

26

Puścian Paulina 2LOI

27

Adamczyk Wiktoria 2LOL

28

Ambroziak Wiktoria 2LOL

29

Chełmicka Patrycja 2LOL

30

Jastrzębska Aleksandra 2LOL

31

Podpora Weronika 2LOL

32

Rojek Patrycja 2LOL

33

Rosińska Klaudia 2LOL

34

Skoczeń Karolina 2LOL

35

Zyśk Emilia 2LOL

36

Czyż Karolina 2TE

37

Kamińska Ewa 2TE

38

Mróz Patrycja 2TE

39

Soból Karolina 2TE

40

Wrzesiński Hubert 2TE

41

Abramczyk Sebastian 2TI

42

Archacka Natalia 3TE

43

Olbryś Patryk 3TE

44

Prokop Magda 3TE

45

Mateusz Godlewski 3TI

Na szczególne podkreślenie zasługują nagrody książkowe i dyplomy wręczone rodzicom uczniów, którzy przyjmowali młodzież z Niemiec w ramach realizowanej w bieżącym roku wymiany. Nagrody skierowano do następujących osób:

Katarzyny i Pawła Adamczyk – rodziców Wiktorii Adamczyk
Teresy i Waldemara Ambroziak – rodziców Wiktorii Ambroziak
Anny i Wojciecha Rojek – rodziców Patrycji Rojek
Barbary i Sławomira Ślesickich – rodziców Dominiki Ślesickiej
Agnieszki i Leszka Turek – rodziców Łukasza Turka
Anny i Adama Świerzak – rodziców Małgorzaty Świerzak
Moniki i Pawła Stanczewskich – rodziców Julii Stanczewskiej
Anny i Pawła Rozenek – rodziców Katarzyny Rozenek
Emilii i Piotra Pietrzykowskich  – rodziców Magdaleny oraz Aleksandry Pietrzykowskiej (w tym przypadku – podziękowania „podwójne”)

 

Ponadto wyróżniono (za przyjęcie młodzieży z Brazylii, Kenii i Kirgistanu) Ewę i Sławomira Sobotków – rodziców Doroty Sobotka.

 

Na koniec uroczystości wicedyrektor Jerzy Sasin przypomniał termin egzaminu poprawkowego (22 i 23.08.2017), raz jeszcze podkreślił potrzebę dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz podał komunikaty i zaprosił na spotkania z wychowawcami, którymi są w bieżącym roku:

1LOL Agnieszka Kalinowska
1LOI Wojciech Rogulski
1LOE Magdalena Królikowska
1LZA Ewa Chmielińska
1LZB Krzysztof Ostrowski
1LOT Marzanna Kowalczyk
2LOL Elwira Sawicz-Bakuła
2LOI Grażyna Witkowska
2LEA Kamil Gurbała
2LEB Katarzyna Szymańska
1TE Aneta Pękul
1TI Michał Łobacz
2TE Emilia Pietrzykowska
2TI Alicja Usielska
3TE Dorota Nizińska
3TI Adam Zając

AMM

Odnośniki