Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

21 stycznia 2013

14 listopada 2012 uczniowie klas III Te i II LOS wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonym przez panią Grażynę Borkowską. W ramach szkolenia uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy,  ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową, zachowania w wypadkach nagłych zagrażających życiu, sposoby opatrywania ran. Uczniowie uczyli się jak prawidłowo wezwać pomoc, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy sprawia, że czujemy się pewniej, łatwiej jest zapanować nad strachem, możemy uratować komuś życie.

Odnośniki