PODSUMOWANIE MATUR 2021/2022

5 lipca 2022

W dn. 5 lipca br. maturzyści otrzymują  świadectwa maturalne. W tym roku zdawało w ZS3 ogółem 177 absolwentów. Zdawalność w ZS3 wyniosła 89,27% (w LO 86,55%, w Techn. 94,83%); oznacza to zdawalność wiele przewyższającą średnią w kraju (78,2%) i na Mazowszu (82%). Szczególnie imponujący jest wynik klas Technikum w ZS3.

Spośród 19 osób, które nie otrzymują świadectwa, 16 – może zdawać egz. poprawkowy.

Tradycją ZS3 jest, że za najwyższe wyniki wręcza się  statuetki.

Tytuł najlepszego maturzysty ZS 3 w roku szk. 2021/2022 przyznano,  
w poszczególnych kategoriach, następującym osobom: 

Krystianowi Krajewskiemu [4TI] – w TECHNIKUM
Marcie Zalewskiej – w klasie  4TE
Nikoli Mróz [3LOL] – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Miłoszowi Czestkowskiemu – w klasie 3LOI
Malwinie Kozłowskiej – w klasie 3LOE
Kacprowi Stopce – w klasie 3LOZ oraz BIOLOGIA p. rozszerzony
Szymonowi Szczesnemu [3LOI] – J. ANGIELSKI  p. rozszerzony
Piotrowi Mejerowi [3LOE] – GEOGRAFIA p. rozszerzony
Natalii Zasłonie [3LOL] – J. POLSKI oraz J. NIEMIECKI p. rozszerzony

Wiktorowi Apelskiemu [4TE] – MATEMATYKA  p. rozszerzony
Bartłomiejowi  Sakowiczowi [4TI] – HISTORIA p. rozszerzony


Wręczenie statuetek nastąpi w dn. 1 września br. w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

W imieniu dyrekcji i wychowawców klas maturalnych

E.Sawicz- Bakuła

Odnośniki