Podsumowanie matur 2021

5 lipca 2021

W dn. 5 lipca br. maturzyści otrzymują  świadectwa maturalne. W tym roku zdawało w ZS3 ogółem 177 absolwentów. Zdawalność w ZS3 wyniosła 91% (w LO 89,3%, w Techn. 94,6); oznacza to zdawalność wiele przewyższającą średnią w kraju (74,5%) i na Mazowszu (79,2%). Szczególnie imponujący jest wynik klas Technikum w ZS3 (w kraju  – 64%; a zatem w naszej szkole o 30% więcej!).

Spośród 16 osób, które nie otrzymują świadectwa, 14 – może zdawać egz. poprawkowy.

 

Tradycją ZS3 jest,  że za najwyższe wyniki wręcza się  statuetki.

Tytuł najlepszego maturzysty ZS 3 w roku szk. 2020/21 przyznano,  
w poszczególnych kategoriach, następującym osobom: 

Hubertowi Makowskiemu – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM oraz INFORMATYKA i MATEMATYKA p. rozszerz. [3LOI]

Weronice Perzanowskiej – w TECHNIKUM  [4TE]

 

Julii Gołębiewskiej – J. ANGIELSKI p. podst. i p. rozszerz.  [3LOL]

Aleksandrze Zielińskiej – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, FILOZOFIA [3LOL]

Bartoszowi Jagiełło – J. POLSKI p. rozszerz. [3LOL]

Aleksandrze Lipińskiej – J. NIEMIECKI p. podst. i p. rozszerz. [3LOE]

Oldze Baranowskiej – w kl. 3LOZ

Agnieszce Piórkowskiej – w kl. 3LOE oraz GEOGRAFIA 

Natalii Składanek – w kl. 3LOL oraz J. POLSKI p. podst. i p. rozszerz.

Dawidowi Szymańskiemu – w kl. 4TI 

 

Wręczenie statuetek nastąpi w dn. 1 września br. w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W imieniu dyrekcji i wychowawców klas matur

AMM

Odnośniki