Podsumowanie matur 2022/2023 – i statuetki dla najlepszych maturzystów ZS3

7 lipca 2023

W dn. 7 lipca br. maturzyści otrzymali  świadectwa maturalne. W tym roku zdawało w ZS3 ogółem 166 absolwentów. Zdawalność w ZS3 wyniosła 92,17% (w LO 90,18%, w Techn. 96,30%); oznacza to zdawalność wiele przewyższającą średnią w kraju (84,4%) i na Mazowszu (86%). Szczególnie imponujący jest wynik klas Technikum w ZS3.

Spośród 13 osób, które nie otrzymują świadectwa, 11 – może zdawać egz. poprawkowy.

Tradycją ZS3 jest, że za najwyższe wyniki wręcza się  STATUETKI.

Otrzymają je najlepsi maturzyści ZS 3 w roku szk. 2022/2023 (wynik egzaminów pisemnych i ustnych – p.podst.):

 

Kinga Ostrowska [kl. 4LI] – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

Patryk Laska [kl. 4TE] –      w TECHNIKUM

Najlepsi w pozostałych klasach:

Jakub Perzyna – kl. IV TI

Gabriela Rozenek – kl. IV LL [ i j. polski PR]

Maria Kucharczyk – kl. IV LZ

Natalia Piasecka i Dominika Krzyżewska  – kl. IV LE

 

Ponadto – za wyróżniające się wyniki z egz. z poz. rozszerzonego:

w LO

j. angielski – Igor Grodzki kl. IV LI 

matematyka – Miłosz Malinowski kl. IV LI

j. polski – Matylda Pilarczyk kl. IV LL

chemia i biologia – Dominik Salwin kl. IV LZ

geografia i j. rosyjski – Oliwia Lipska kl. IV LL

j. niemiecki – Julia Marciniak kl. IV LL

 

w Technikum

j. angielski – Jakub Bralewski  kl. IV TE

j. polski – Dawid Zaręba kl. IV TI

informatyka – Michał Wojda kl. IV TI 

 


Wręczenie statuetek nastąpi w dn. 4 września br. w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

W imieniu dyrekcji i wychowawców klas maturalnych

Krzysztof Ostrowski

Odnośniki