Podsumowanie matur. Statuetki dla najlepszych

30 czerwca 2017

W ostatnim dniu czerwca 2017 roku absolwenci szkoły przybyli do niej po raz ostatni, by otrzymać wyczekiwane świadectwa maturalne. W  obecności wszystkich przybyłych pani dyrektor Elżbieta Michalik podsumowała wyniki egzaminu, zwracając uwagę m.in. na szczególnie dobry wynik w klasie 3LOI i 4TI (97-procentowy wskaźnik zdawalności). Wyróżniającym się, zgodnie z wieloletnią tradycją, wręczono statuetki z tytułem „najlepszego maturzysty ZS3 w roku szkolnym 2016/17” w poszczególnych kategoriach.

Z zaprezentowanego w postaci multimedialnej zestawienia wynika, że ogółem wskaźnik zdawalności matur w ZS3 wyniósł 86,5%. Szczególnie wysoki był w Technikum – 87%, co niemal o 20% przewyższa średnią krajową.

W tym roku wręczono statuetki za wyróżniające się wyniki na egzaminie maturalnym (w postaci rozwiniętych skrzydeł lub głowy orła) następującym osobom:

 • Weronice Kani (JĘZYK POLSKI – p.p.)
 • Katarzynie Jastrzębskiej (JĘZYK POLSKI – p.r.)
 • Karolinie Bralewskiej (MATEMATYKA – p.r.
 • Markowi Chudemu (MATEMATYKA – p.p  i FIZYKA)
 • Kornelowi Kwiatkowskiemu (MATEMATYKA – p.p. )
 • Natalii Kowalskiej (MATEMATYKA – p.p. )
 • Justynie Oleksiak (MATEMATYKA – p.p. )
 • Kamilowi Szustakowi (J. ANGIELSKI – p.r. oraz INFORMATYKA)
 • Jakubowi Jończykowi (JĘZYK ANGIELSKI – p.p. )
 • Pawłowi Białouszowi (JĘZYK ANGIELSKI – p.p. )
 • Krystianowi Paziowi (JĘZYK ANGIELSKI – p.p. )
 • Krystianowi Mrozowi (GEOGRAFIA i HISTORIA)
 • Iwonie Rogalskiej (WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE)
 • Katarzynie Szczerbie (w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM)
 • Matuszowi Zającowi (dwie statuetki: MATEMATYKA – p.p. i p.r. oraz J. ANGIELSKI – p.p. a ponadto – za najlepszy wynik w TECHNIKUM)
 • Bartoszowi Sobieskiemu (dwie statuetki: JĘZYK ANGIELSKI – p.p. a ponadto – za najlepszy wynik w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM)

 

Pani dyrektor Michalik zapowiedziała, że w dniu rozpoczęcia roku szk. 2017/18 zostanie wręczona przez firmę Quad/Graphics specjalna nagroda dla ucznia z najwyższym wynikiem z egzaminów z języka angielskiego (ustny i pisemny); wyróżnienie to spotka Mateusza Zająca. W tym samym dniu wyróżniony zostanie również Damian Polak – finalista ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej, który z tego powodu był zwolniony z egzaminu maturalnego.

Po spotkaniu ogólnym wychowawcy klas spotkali się z absolwentami w salach lekcyjnych, gdzie wręczyli świadectwa dojrzałości.

AMM, AZ

Odnośniki