Podsumowanie stażu w Wielkiej Brytanii

24 września 2015

Dnia 24 września 2015r w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2015”, sfinansowany w 100% z funduszy europejskich w ramach Programu ERASMUS+.

W obecności uczniów Zespołu oraz zaproszonych gości podsumowaliśmy realizację projektu, którego kulminacyjnym momentem był wyjazd do Anglii 33-osobowej grupy uczniów z klas drugich i trzecich technikum ekonomicznego i informatycznego. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników do życia zawodowego oraz umożliwienie wejścia na rynek pracy.

Mateusz Zając uczeń klasy III TI przedstawił prezentację o pobycie w Porstmouth. Opowiedział o swoich przeżyciach, doświadczeniach i korzyściach, które dzięki temu projektowi uzyskał. Oprócz certyfikatów potwierdzających udział w stażu oraz w kursie języka angielskiego, wyjazd ten dał nam o wiele więcej. Mogliśmy zapoznać się z kulturą, obyczajami i sposobem bycia tamtejszych ludzi. Była to dla nas szkoła życia, dzięki temu staliśmy się pewniejsi siebie i odważniejsi. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla 33 uczestników, jak i opiekunów (Izabela Zbrzeźniak, Aneta Pękul, Adam Mickiewicz), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji.

W czasie uroczystości wszyscy uczestnicy projektu otrzymali z rąk koordynatorów projektu (p. Sylwia Ludwikowska i p. Jerzy Sasin) oraz nauczycieli-opiekunów Europass Mobilność, dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje, jak również pamiątkowe wspólne zdjęcie. Zaprezentowano również pamiątkowe tablo, które ma zawisnąć na korytarzu jako materialny ślad realizacji zadania. Pan wicedyrektor Jerzy Sasin podkreślił zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację projektu (Pani dyrektor Elżbieta Michalik podejmowała wszystkie czynności związane z realizacją zadania, na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego). Podziękowania skierowano również do instytucji pośredniczącej, tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Na koniec uroczystości uczniowie podziękowali opiekunom, koordynatorom oraz dyrekcji za możliwość wzięcia udziału w stażu. Pełni nowych wrażeń i doświadczeń zakończyliśmy ostatni etap realizowanego projektu.

 

 

Monika Bereda, Kalina Kuczyńska

uczennice kl. III TE ZS nr 3 w Wyszkowie

Odnośniki