Powołanie p. Krzysztofa Ostrowskiego na stanowisko wicedyrektora ZS3

26 lutego 2021

Z dniem 1 marca 2021roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Nr3  im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie powołany został p. Krzysztof Ostrowski – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy w naszej szkole.

Powołanie p. Krzysztofa Ostrowskiego na stanowisko wicedyrektora ZS3

Rozpoczynającemu pracę na nowym stanowisku należy życzyć powodzenia w realizacji zamierzeń, by umiał dobrze przysłużyć się młodzieży i sprostać wyzwaniom, które stoją przed szkołą.

 

Adam M. Mickiewicz – dyrektor ZS3 w Wyszkowie

Odnośniki